Förverkan av hyresavtal p.g.a. störningar

2018-10-26 i Hyresavtal
FRÅGA
hej jag äger en bostad som jag hyr en 4rok. Mannen står på hyreskontraktet och kvinnan med barn han bor med bråkar och stör grannarna. Hon ringer på deras dörr, skriver lappar och är riktigt otrevlig. Polis, ambulans och kvinnojouren har varit där så andra grannar i hus brevid störs och undrar vad som händer. misstänker även att de röker i lägenheten trots att det står i hyresavtalet att det är förbjud. I avtalet vi skrev står det uppsägning 3 månader. Men hur kan jag gå vidare för att vräka paret? Har försökt prata med dem och sagt till dem tidigare men det bara forsätter och det fungerar inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring hyresrätter regleras i 12 kap jordabalken. I vissa fall kan hyresrätten förverkas, vilket innebär att hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan (12 kap 42 § jordabalken). Detta innebär att man i så fall inte behöver vänta ut uppsägningstiden. En förverkningsgrund som innebär att man kan få säga upp hyresavtalet omedelbart är ifall hyresgästen utsätter sina grannar för sådana störningar som kan vara skadliga för hälsan eller som försämrar deras bostadsmiljö så pass mycket att det inte skäligen ska behöva tålas (12 kap 25 § jordabalken). Jag vet ju inte riktigt omfattningen av de störningar som dina hyresgäster utsätter grannarna för, men man brukar säga att måttstocken är den allmänna uppfattningen om vilka störningar man som boende i flerfamiljshus ska behöva tåla. Någon hänsyn tas alltså inte till om man är känsligare än normalt.

Viktigt är också att nämna att hyresgästen måste ha fått chans att bättra sig. Som hyresvärd måste man alltså ge hyresgästen tillsägelse att sluta upp med störningarna. Man måste också underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. Om man inte har gjort detta får man inte säga upp hyresavtalet (12 kap 25 § och 42 § jordabalken). Du skriver att du redan har pratat med dina hyresgäster flera gånger och att detta inte har hjälpt. För att kunna säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan måste du dock först ha sett till att underrätta socialnämnden i kommunen också.

När väl hyresavtalet är uppsagt måste hyresgästen flytta. Om hyresgästerna inte lämnar lägenheten kan du vända dig till kronofogden för att där ansöka om handräckning/avhysning. De hjälper dig då med att få hyresgästen att lämna lägenheten. Du kan läsa mer om avhysning här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1123)
2019-03-21 Kan hyresgästen kräva en successiv höjning av hyran?
2019-03-20 Vad innebär indirekt besittningsskydd?
2019-03-20 Får hyresvärden kräva tidigare inlämning av nycklar om hyresgästen redan flyttat?
2019-03-20 Kan hyresvärden kasta ut mig för att jag använt hens rum en gång?

Alla besvarade frågor (66922)