Förverka hyreskontrakt i förtid

Hej

Vi har en hyresgäst i en studentkorridor som drogpåverkad misshandlat andra boende i samma korridor. Korridoren består av enkelrum + gemensamt kök och uppehållsrum.

Hur kan vi snabbast avhysa personen?

Denne är hos polisen nu för förhör, fortfarande drogpåverkad.

Övriga boende är upprörda och rädda för att han skall komma tilllbaka efter att pokisen släpper honom.

Kan vi på något sätt förhindra hans tillträde till rummet igen?Vi önskar ju inte ha honom boende där igen under en uppsägningstid på 3 mån eller under det att en vräkning behandlas på sedvanligt sätt, vilket kan ta tid. Det är en fråga om säkerheten för de övriga boende.

mvh


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag säga att jag beklagar vad som hänt. Det är påfrestande både för hyresvärden och för övriga hyresgäster att vara i en sådan situation.

Jag förutsätter i mitt svar att det rör sig om en förstahandshyresgäst.

Huvudregeln vid hyreskontrakt som är på obestämd tid, är att de just är menade att gälla till dess att hyresgästen väljer att förverka det. Är det tidsbestämt, ska det gälla tills det upphör eller hyresgästen säger upp det. För hyresvärden finns det därför väldigt begränsade möjligheter att förverka ett hyreskontrakt överhuvudtaget. Men det finns undantag.

Vad gäller att avsluta (förverka) ett hyreskontrakt i förtid baserat på någons beteende, gäller följande.

Hyresgäster har en skyldighet att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Om de inte gör detta, som du beskriver i ditt scenario, finns en grund för förverkande. Normalt sett behöver hyresvärden delge hyresgästen en begäran om rättelse, varpå ansvaret att rätta sig efter den ligger på hyresgästen.

Är det en allvarlig störning, exempelvis att hyresgästen misshandlat en annan hyresgäst, krävs normalt ingen begäran om rättelse. Hyresvärden får då förverka hyreskontraktet utan begäran om rättelse. I RH 2006:72 hade en hyresgäst oprovocerat misshandlat en granne i trapphuset. I detta fall behövdes inte någon tillsägelse för att hyresrätten skulle förverkas.

Väljer hyresvärden att förverka kontraktet enligt 12:42 6 p. och 4 st. JB måste en kopia på förverkandet skickas till socialnämnden i kommunen. Vill ni ha hjälp med formulering av uppsägningen kan ni kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Ni kan också kontakta hyresnämndens telefonupplysning, följ länken här http://www.hyresnamnden.se/Kontaktuppgifter/Hyres--och-arrendenamnden-i-Vasteras/.

Hoppas ni fått lite mer klarhet i ämnet, annars är ni välkomna att höra av er igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning