FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt30/07/2019

Förvarare har rätt att innehålla annas gods tills dess betalning erlagts

Har förvarat en väns bohag i två år,kom överens om 500kr/mån,vittne finns,om vederbörande vägrar att betala,kan jag vägra att lämnaut detta? Eller vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på fråga finner du i den språkligt ålderstigna handelsbalken (HB).

Förvarare har retentionsrätt i deponerat gods

Den som förvarar annans gods mot betalning, har rätt att innehålla det anförtrodda godset till dess att betalning erläggs (HB 12 kap. 8 §). Denna rätt kallas för retentionsrätt. Förvararen har även rätt till ersättning för nödvändiga kostnader i samband med deponering, exempelvis för oumbärlig vård av egendomen.

Det korta svaret är därmed att du har rätt att inneha din väns bohag till dess att denne betalat.

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”