Förvarare har rätt att innehålla annas gods tills dess betalning erlagts

2019-07-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Har förvarat en väns bohag i två år,kom överens om 500kr/mån,vittne finns,om vederbörande vägrar att betala,kan jag vägra att lämnaut detta? Eller vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på fråga finner du i den språkligt ålderstigna handelsbalken (HB).

Förvarare har retentionsrätt i deponerat gods

Den som förvarar annans gods mot betalning, har rätt att innehålla det anförtrodda godset till dess att betalning erläggs (HB 12 kap. 8 §). Denna rätt kallas för retentionsrätt. Förvararen har även rätt till ersättning för nödvändiga kostnader i samband med deponering, exempelvis för oumbärlig vård av egendomen.

Det korta svaret är därmed att du har rätt att inneha din väns bohag till dess att denne betalat.

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1299)
2020-05-26 Vittnen vid framtidsfullmakt
2020-05-26 Är det möjligt att företräda annan genom framtidsfullmakt i förvaltningen av ett dödsbo?
2020-05-19 Kan man stå som fullmaktshavare i förhållande till flera personer?
2020-05-19 Gäller försäkring om husvagnen är för tung för mitt körkort?

Alla besvarade frågor (80290)