Förvarare har rätt att innehålla annas gods tills dess betalning erlagts

2019-07-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Har förvarat en väns bohag i två år,kom överens om 500kr/mån,vittne finns,om vederbörande vägrar att betala,kan jag vägra att lämnaut detta? Eller vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på fråga finner du i den språkligt ålderstigna handelsbalken (HB).

Förvarare har retentionsrätt i deponerat gods

Den som förvarar annans gods mot betalning, har rätt att innehålla det anförtrodda godset till dess att betalning erläggs (HB 12 kap. 8 §). Denna rätt kallas för retentionsrätt. Förvararen har även rätt till ersättning för nödvändiga kostnader i samband med deponering, exempelvis för oumbärlig vård av egendomen.

Det korta svaret är därmed att du har rätt att inneha din väns bohag till dess att denne betalat.

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej 6 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-31 06:11
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1233)
2019-10-20 Skyndsamt i samband med överenskommelse?
2019-10-06 Upprättar Lawline avtal?
2019-10-03 Vad betyder "erforderlig uppvärmning"?
2019-10-03 Kan en fullmakt ges till flera personer?

Alla besvarade frågor (73867)