Förvanskande av familjeställning

FRÅGA
Hej!I brottsbalken 7 kap. 3 § ståt: Den som understicker eller förbryter barn eller eljest genom att agiva oriktig anmälan till myndighet osv. Vad betyder det?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Lagrummet du hänvisar till reglerar ett brott som kallas "förvanskande av familjeställning". Lagrummet kan du läsa i dess helhet här.

Genom att begå brottet "förvanskande av familjeställning" ser gärningsmannen till att en familjeställning ändras. Med familjeställning menas det rättsförhållande som en person har till andra personer genom härstamning, adoption eller äktenskap. Gärningsmannen ser genom brottet till att han/hon eller någon annan får en falsk familjeställning eller så berövar gärningsmannen genom sitt handlande någon annan dennes rätta familjeställning.

Att understicka ett barn innebär att en gärningsman låter ett barn ta ett annat barns plats eller på något annat sätt låter det gälla som barn till en viss person. Ett barn som är understucket är med andra ord fött av andra föräldrar än de som har uppgivits. Att förbyta barn är precis som det låter, det vill säga att gärningsmannen byter ut ett barn mot ett annat.

Att på något annat sätt avgiva oriktig anmälan till myndighet tar främst sikte på när gärningsmannen uppger felaktig information till Skatteverket för att på så sätt se till att införa oriktiga uppgifter i folkbokföringsregistret.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot familj, 7 kap. BrB (34)
2020-08-28 Flytta med barn till annat land utan andra vårdnadshavarens medgivande
2020-06-25 Kan man gifta sig med flera personer?
2020-06-10 Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?
2020-03-26 Vad händer om ena maken gifter sig med någon annan?

Alla besvarade frågor (86933)