Förvaltning av arv

2017-04-17 i Testamente
FRÅGA
Hej! Fråga angående arv. Jag har en sambo utan barn och själv två söner. Mina söner är 12 respektive 14 år. Om jag avlider innan barnen har fyllt 18 år kan jag testamentera att deras arv (50% av fastigheten) förvaltas av mina föräldrar eller syster tills den dagen dom har fyllt 18 år? Detta då jag inte vill att barnens mor förvaltar barnens arv.
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Din fråga rör förvaltningen av dina barns arv och jag utgår därför ifrån att du redan har kännedom om hur fördelningen av arvet efter dig går till.

Huvudregeln är, precis som jag misstänker att du redan vet, att omyndiga barns förmyndare förvaltar deras tillgångar tills dess att de uppnår myndig ålder. Ifall olyckan är framme och endast en av förmyndarna finns kvar är det då naturligt att denne förvaltar de omyndiga barnens tillgångar. Detta framgår av föräldrabalkens 12 kapitel 1§ första stycke. Det är dock vanligt att det föreligger liknande situationer som du beskriver där den avlidne önskat att barnens förmyndare inte ska förvalta deras ärvda tillgångar. Därför har lagstiftaren infört ett andra stycke i föräldrabalkens 12 kapitel 1§. Där stadgas att barnens förmyndare inte alls förvaltar deras tillgångar ifall tillgångarna förvärvats genom testamente med villkor att egendomen skall stå under förvaltning av någon annan än förmyndaren, utan bestämmanderätt för förmyndaren, och med angivande av vem som skall utöva förvlatningen.

Detta innebär att du i testamente kan förordna om vem som ska förvalta dina barns ärvda tillgångar efter dig. Du skall då namnge förvaltaren och stadga att modern inte har bestämmanderätt över egendomen och att denna namngivna person ska utöva förvaltning tills dess att barnen uppnått myndig ålder.

Jag rekommenderar dig att boka tid med en av våra erfarna jurister här på Lawline för att upprätta ett testamente som följer dina önskemål.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor kan du kommentera nedan eller mejla oss på info@lawline.se

Föräldrabalken hittar du här.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2897)
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?

Alla besvarade frågor (94413)