Förvägrad arbetsuppgifter på grund av kränkande särbehandling/mobbning

FRÅGA
Jag undrar om det är lagligt att arbetsgivaren låter mig sitta utan arbetsuppgifter? Bakgrunden är en lång historia av mobbing från chefens sida. Om nu min chef väljer att inte placera mig i ngt projekt och inte ge mig arbetsuppgifter, men ändå betalar min lön - är det då lagligt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivare har en långtgående rätt att leda och fördela arbetet. I det klassiska rättsfallet AD 1978 nr 89 uppställdes den s.k. bastubadarprincipen, vilken förhindrar arbetsgivare att på grund av personliga skäl omplacera en arbetstagare om omplaceringen är så ingripande att den kan likställas med uppsägning eller avsked. Eftersom du uppbär samma lön som tidigare, är du enligt min bedömning inte omplacerad, åtminstone inte ingripande, utan bara förvägrad arbetsuppgifter vilket bör ligga inom arbetsgivarens arbetsledningsgrupp.

Mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen är en annan fråga. I vanliga fall hänvisas man först till sin direkta chef men eftersom det är densamme som utsätter dig för särbehandlingen, rekommenderar jag att du vänder dig till antingen din arbetsplats skyddsombud eller till ditt fackförbund och kräver att situationen ska utredas enligt 6 a § arbetsmiljölagen.

Mitt råd är att du samtidigt börjar söka nya anställningar. Ja, jag vet -- det är en unket att anse att den utsatte ska anpassa sig efter mobbaren, men jag tror att det är den bästa lösningen för dig. Du är för närvarande betald utan arbetsuppgifter; ett utmärkt tillfälle att sondera marknaden efter andra, trevligare arbetsplatser.

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95746)