Förvägrad arbetsuppgifter på grund av kränkande särbehandling/mobbning

Jag undrar om det är lagligt att arbetsgivaren låter mig sitta utan arbetsuppgifter? Bakgrunden är en lång historia av mobbing från chefens sida. Om nu min chef väljer att inte placera mig i ngt projekt och inte ge mig arbetsuppgifter, men ändå betalar min lön - är det då lagligt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivare har en långtgående rätt att leda och fördela arbetet. I det klassiska rättsfallet AD 1978 nr 89 uppställdes den s.k. bastubadarprincipen, vilken förhindrar arbetsgivare att på grund av personliga skäl omplacera en arbetstagare om omplaceringen är så ingripande att den kan likställas med uppsägning eller avsked. Eftersom du uppbär samma lön som tidigare, är du enligt min bedömning inte omplacerad, åtminstone inte ingripande, utan bara förvägrad arbetsuppgifter vilket bör ligga inom arbetsgivarens arbetsledningsgrupp.

Mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen är en annan fråga. I vanliga fall hänvisas man först till sin direkta chef men eftersom det är densamme som utsätter dig för särbehandlingen, rekommenderar jag att du vänder dig till antingen din arbetsplats skyddsombud eller till ditt fackförbund och kräver att situationen ska utredas enligt 6 a § arbetsmiljölagen.

Mitt råd är att du samtidigt börjar söka nya anställningar. Ja, jag vet -- det är en unket att anse att den utsatte ska anpassa sig efter mobbaren, men jag tror att det är den bästa lösningen för dig. Du är för närvarande betald utan arbetsuppgifter; ett utmärkt tillfälle att sondera marknaden efter andra, trevligare arbetsplatser.

Elias OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”