Förutsättningarna för polis att besluta om husrannsakan

2019-07-03 i Förundersökning
FRÅGA
Hejsan.Jag hamnade i en ytterst ovanlig situation idag, nämligen att mina katter råkat sätta på min spis medan jag var på jobbet, varpå ett underlägg till bordet ramlat ner från ovanifrån kylen. Brandkår med polis kom hit, fick dock höra av polisen själva i telefonen att brandkåren varit på plats tjugo minuter före polisen.Till det märkliga, polisen hittade även en liten bit hasch i mitt hem? Jag ser även att de har rotat i två av mina lådor på nattduksbordet efter fler saker som inte finns?I min värld är det helt oacceptabelt att dom börjar leta efter något annat än det dom faktiskt kom till platsen för. Jag känner mig grovt kränkt och faktiskt inte trygg i mitt hem längre efter deras beteende. Funderar på att snarast flytta pga detta. Får polisen börja leta efter andra saker än det dom kom för? Måste dom inte ha papper för husrannsaken innan de börjar rota i saker & ting?Mvh,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst av rättegångsbalken (RB).

Så fort ett brott kan antas ha begåtts, ska en förundersökning inledas (23 kap 1 § RB). Beslutet att inleda förundersökning kan inledas av polisen, säkerhetspolisen och åklagare, även om förundersökningen i vissa fall ska överlämnas till åklagare när någon skäligen kan misstänkas för brottet (23 kap 3 § RB). Jag misstänker att det är vad polisen har gjort hos dig.

Beslut om husrannsakan får meddelas av åklagare, domstol eller den som leder förundersökningen (28 kap 4 § RB). En grundförutsättning för att besluta om husrannsakan är att det finns anledning att anta att det har begåtts ett brott som enligt sin straffskala kan bestraffas med fängelse. Så är fallet inte bara med narkotikabrott, utan även ringa narkotikabrott (1–2 § narkotikastrafflagen). Den andra grundförutsättningen för att besluta om husrannsakan är att syftet med den är exemplevis att leta efter sådant som är av betydelse för utredningen av omständigheter som är viktiga i fallet (28 kap 1 § RB). Det bör också betonas att en husrannsakan endast får vidtas om den är förenlig med den så kallade proportionalitetsprincipen, alltså om skälen för åtgärden väger tyngre än intrånget det innebär för den som drabbas av den (28 kap 3 a § RB).

Sammanfattningsvis finns det alltså inte principiellt några hinder för polisen att leta efter ytterligare narkotika som de av misstag hittat i din lägenhet. Däremot måste åtgärden vara förenlig med de lagkrav som jag beskrivit ovan.

Med vänlig hälsning

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (401)
2020-01-17 Behöver polisen ett godkännande för att genomföra en husrannsakan?
2020-01-16 Hur kan en polisanmälan om egenmäktigt förfarande skrivas av?
2019-12-30 Om strafföreläggande och rätten till offentlig försvarare
2019-12-28 Exponering inför andra vid kroppsvisitering och förhör - lagligt?

Alla besvarade frågor (76367)