Förutsättningarna för husrannsakan.

2021-04-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
hur ofta får polisen göra husrannsakan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga att du undrar under vilka förutsättningar polisen får göra husrannsakan. Förutsättningarna för husrannsakan regleras i 28 kap 1 § RB, som fastställer två typer av husrannsakan: reell husrannsakan och personell husrannsakan, där reell tar sikte på sökandet efter föremål och personell tar sikte på sökandet efter personer.

Det finns vissa krav som ska vara uppfyllda för att en husrannsakan ska kunna genomföras. Kravet på misstankegraden ska vara "anledning att anta" att ett brott har begåtts, vilket är ett väldigt lågt ställt krav på misstankegrad. Så snart misstankarna avser något som objektivt sett kan vara ett brott, får husrannsakan genomföras. Det krävs inte att någon gärningsman utpekas och detaljerna i gärningen behöver inte heller vara kända. Det andra kravet är att det brott som har begåtts kan generera fängelsestraff.

Enligt 28 kap 3 a § RB får en husrannsakan endast beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebar för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Proportionalitetsprincipen innebär att den som beslutar om ett tvångsmedel (då exempelvis husrannsakan) i varje enskilt fall ska pröva om arten, styrkan, räckvidden och varaktigheten av ingreppet står i rimlig proportion till det önskade målet. Här ska man även väga in risken för eventuell skada för tredje man.

Sammanfattningsvis kan man säga att om ovanstående krav är uppfyllda så får polisen genomföra husrannsakan, dock inte hur ofta som helst får då skulle det strida mot proportionalitetsprincipen.

Aya Alwan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1198)
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?
2021-09-30 Polisens möjligheter till topsning

Alla besvarade frågor (96356)