FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt17/04/2021

Förutsättningarna för husrannsakan.

hur ofta får polisen göra husrannsakan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga att du undrar under vilka förutsättningar polisen får göra husrannsakan. Förutsättningarna för husrannsakan regleras i 28 kap 1 § RB, som fastställer två typer av husrannsakan: reell husrannsakan och personell husrannsakan, där reell tar sikte på sökandet efter föremål och personell tar sikte på sökandet efter personer.

Det finns vissa krav som ska vara uppfyllda för att en husrannsakan ska kunna genomföras. Kravet på misstankegraden ska vara "anledning att anta" att ett brott har begåtts, vilket är ett väldigt lågt ställt krav på misstankegrad. Så snart misstankarna avser något som objektivt sett kan vara ett brott, får husrannsakan genomföras. Det krävs inte att någon gärningsman utpekas och detaljerna i gärningen behöver inte heller vara kända. Det andra kravet är att det brott som har begåtts kan generera fängelsestraff.

Enligt 28 kap 3 a § RB får en husrannsakan endast beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebar för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Proportionalitetsprincipen innebär att den som beslutar om ett tvångsmedel (då exempelvis husrannsakan) i varje enskilt fall ska pröva om arten, styrkan, räckvidden och varaktigheten av ingreppet står i rimlig proportion till det önskade målet. Här ska man även väga in risken för eventuell skada för tredje man.

Sammanfattningsvis kan man säga att om ovanstående krav är uppfyllda så får polisen genomföra husrannsakan, dock inte hur ofta som helst får då skulle det strida mot proportionalitetsprincipen.

Aya AlwanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo