FrågaKÖPRÄTTKöplagen14/12/2018

Förutsättningarna för att fel i vara föreligger samt vilka påföljder som kan åberopas

Hej

Jag köpte en baotian vintage klass 2 moped för ca 3 veckor sen..

I annonsen så skulle den vara servade varje år vilket hon även sa till mig när jag va och skulle köpa den..

Jag va ute och körde mopeden Så dog den helt plötsligt när ja börja undersöka saken upptäckte jag att motorn va näst intill tom på olja vilket ja ej fått veta av säljaren..

Hur kan man gå tillväga med detta?

Personlig tycker ja att de är en viktig sak att informera köparen om..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp mellan två privatpersoner regleras genom köplagen. Säljaren har inte enligt denna lag någon direkt upplysningsplikt, men om det skulle vara så att ett fel föreligger i varan finns det olika påföljder man som köpare kan göra gällande. Ett fel i varan föreligger om den avviker från vad köpare med fog kunde förutsätta (17 § köplagen). Vad man som köpare har fog att förutsätta beror på omständigheterna i det enskilda fallet. I och med att uppgifter har lämnats om att mopeden ska vara servad varje år ger detta förstås dig som köpare fog att tro att den är i ett visst skick. Men även faktorer som ålder på mopeden, vad man har betalat samt hur det generellt sett brukar se ut vid överlåtelse av begagnade mopeder påverkar bedömningen. Den viktiga frågan här är väl om det man betalat är ett skäligt pris för en moped i detta skick. Här vet inte jag inte tillräckligt om omständigheterna eller värdet på begagnade mopeder för att kunna göra en ordentlig bedömning. Jag kan därför inte säga om ett fel faktiskt föreligger i din moped eller inte. Den bedömningen lämnar jag till någon som kan mer om mopeder och vet omständigheterna i ditt fall. Jag tänker dock gå igenom vad som gäller ifall det är så att mopeden är felaktig. Om det är så att ett fel i varan föreligger finns det några fler förutsättningar som först måste vara uppfyllda för att man ska kunna åberopa en påföljd.

En första fråga som behöver besvaras är om du vid köpet genomförde en undersökning av mopeden. Det är nämligen så att man som köpare inte får åberopa fel som man borde ha upptäckt när man undersökte varan (20 § köplagen). Någon undersökningsplikt finns inte, utan det är endast om man har undersökt varan som man inte får åberopa de fel som man borde ha upptäckt. Samma sak gäller också om säljaren vid köpet uppmanade dig att undersöka mopeden och du inte gjorde det. I så fall får du inte åberopa de fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning (20 § köplagen). Nästa steg är att man måste reklamera felet till säljaren (32 § köplagen). Detta måste ske inom skälig tid från det att man upptäckte felet, så man kan inte vänta för länge med att höra av sig till säljaren. Efter att man genomfört alla dessa steg får man åberopa en påföljd. I första hand har säljaren rätt att avhjälpa felet (34 § köplagen). I ditt fall skulle detta innebära en påfyllning av oljan. Om säljaren inte avhjälper felet har man som köpare rätt att göra detta själv och sen få ersättning från säljaren. Man kan dock endast få ersättning för vad de i lagen kallar för försvarliga kostnader, d.v.s. vad det normalt sett hade kostat att få ett likadant fel åtgärdat. Ifall säljaren inte avhjälper felet kan man också gå vidare och se om förutsättningarna för prisavdrag och hävning av köpet föreligger (37 § köplagen). Att häva ett köp är svårt, och jag tror inte att detta skulle vara möjligt i din situation. Prisavdrag däremot innebär att man ska betala vad den vara man fått egentligen är värd. Man tittar därför på det avtalade priset och jämför med vad varans marknadsvärde. Skillnaden där emellan har man rätt till i prisavdrag (38 § köplagen).

Jag hoppas att mitt svar varit till användning!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”