Förutsättningar för skuldsanering

Hej. Måste man ha ett jobb för att bli beviljad för skuldsanering?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ge dig ett kort svar, nej, man måste inte ha ett jobb. Dock måste man ha ansträngt sig för att lösa situationen själv.


Förutsättningar för skuldsanering

Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (SKUL). Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 § SKUL).

Enligt lagen kan man beviljas skuldsanering om

1. Man har sina huvudsakliga intressen i Sverige

2. Man är kvalificerad insolvens, dvs. man inte kan rätteligen betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid.

3. Man inte har ett pågående näringsförbud

4. Skuldsaneringen är skälig med hänsyn till gäldenären personliga och ekonomiska förhållanden. Vid bedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

5. Om man tidigare har beviljats skuldsanering, får skuldsanering beviljas endast om det finns särskilda skäl (5 – 6 § SKUL)

Rekvisiten ovan är kumulativa. Det innebär att alla rekvisiten måste vara uppfyllda för att man ska kunna beviljas skuldsanering.


Måste man ha ett jobb?

Det ställdes inget krav på att man måste ha ett jobb för att beviljas skuldsanering. Lagen ställer dock krav på att personen som vill bli beviljad skuldsanering måste ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv. Det finns en film som förklarar vad skuldsanering innebär på kronofogdens hemsida (här) som jag tycker är bra ifall du skulle vilja veta mer.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo