FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt06/02/2020

Förutsättningar för skadestånd

Vilka förutsättningar ska uppfyllas när det gäller skadestånd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är skadeståndslagen (SkL) som reglerar frågor om skadestånd. Jag kommer nedan att sammanfatta vilka förutsättningar som gäller vid skadestånd.

Förutsättningar för skadestånd är följande:

1. Den grundläggande förutsättningen är att det ska finnas en skada. Man måste sedan klassificera skadan, det vill säga vilken typ av skada är det fråga om. Det finns fyra olika typer av skada:


- personskada - en kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande, till exempel bruten arm (2 kap 1 § SkL)

- sakskada - detta är en skada på ett föremål, till exempel en cykel (2 kap 1 § SkL)

- ren förmögenhetsskada - en ekonomisk skada som inte har ett samband med person- eller sakskada (1 kap 2 § SkL)

- kränkning - denna skada uppkommer när en person allvarligt kränker en annan person genom angrepp mot personens frihet, frid eller ära (2 kap 3 § SkL)

Således ska man avgöra vilken av dessa fyra skador som skadan gäller just för ditt fall. Det är viktigt att identifiera skadan på grund av att de olika typerna av skada gäller i viss utsträckning ger olika regler.

2. Skadestånd kräver uppsåt eller oaktsamhet: Uppsåt innebär att en person med flit har skadat eller tagit sönder något. Oaktsamhet betyder att en person har varit slarvig eller inte tillräckligt försiktig och därför har skadan skett

3. Skadestånd kräver adekvat kausalitet: Kausalitet innebär orsakssamband. Det gäller att bedöma om det finns en koppling mellan personens agerande och skadan som har uppkommit. Om bedömningen visar att det finns ett orsakssamband måste man gå vidare och undersöka om orsakssambandet är adekvat. Då kollar man om det verkligen var just den handlingen som orsakade skadan. Om person A blir misshandlad och drabbas sedan av en hjärnskada måste man undersöka om misshandeln var orsaken till hjärnskadan.

Slutligen

Det är viktigt att poängtera är att alla dessa punkter måste vara uppfyllda för att skadestånd ska uppstå. Sedan får det inte heller föreligga någon ansvarsfrihetsgrund, det vill säga till exempel nöd eller nödvärn, som skulle kunna göra att personens skada är okej.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000