Förutsättningar för skadestånd

2020-02-06 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vilka förutsättningar ska uppfyllas när det gäller skadestånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är skadeståndslagen (SkL) som reglerar frågor om skadestånd. Jag kommer nedan att sammanfatta vilka förutsättningar som gäller vid skadestånd.

Förutsättningar för skadestånd är följande:

1. Den grundläggande förutsättningen är att det ska finnas en skada. Man måste sedan klassificera skadan, det vill säga vilken typ av skada är det fråga om. Det finns fyra olika typer av skada:

- personskada - en kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande, till exempel bruten arm (2 kap 1 § SkL)

- sakskada - detta är en skada på ett föremål, till exempel en cykel (2 kap 1 § SkL)

- ren förmögenhetsskada - en ekonomisk skada som inte har ett samband med person- eller sakskada (1 kap 2 § SkL)

- kränkning - denna skada uppkommer när en person allvarligt kränker en annan person genom angrepp mot personens frihet, frid eller ära (2 kap 3 § SkL)

Således ska man avgöra vilken av dessa fyra skador som skadan gäller just för ditt fall. Det är viktigt att identifiera skadan på grund av att de olika typerna av skada gäller i viss utsträckning ger olika regler.

2. Skadestånd kräver uppsåt eller oaktsamhet: Uppsåt innebär att en person med flit har skadat eller tagit sönder något. Oaktsamhet betyder att en person har varit slarvig eller inte tillräckligt försiktig och därför har skadan skett

3. Skadestånd kräver adekvat kausalitet: Kausalitet innebär orsakssamband. Det gäller att bedöma om det finns en koppling mellan personens agerande och skadan som har uppkommit. Om bedömningen visar att det finns ett orsakssamband måste man gå vidare och undersöka om orsakssambandet är adekvat. Då kollar man om det verkligen var just den handlingen som orsakade skadan. Om person A blir misshandlad och drabbas sedan av en hjärnskada måste man undersöka om misshandeln var orsaken till hjärnskadan.

Slutligen

Det är viktigt att poängtera är att alla dessa punkter måste vara uppfyllda för att skadestånd ska uppstå. Sedan får det inte heller föreligga någon ansvarsfrihetsgrund, det vill säga till exempel nöd eller nödvärn, som skulle kunna göra att personens skada är okej.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (612)
2020-09-17 Har min dotter rätt till skadestånd från sin skola?
2020-09-07 Kan jag få någon ersättning för min förstörda oförsäkrade motorcykel?
2020-09-04 Skadestånd för varm mat
2020-08-31 Hur mycket kan jag få i skadestånd för sveda och värk?

Alla besvarade frågor (84133)