Förutsättningar för rättshjälp och andra möjligheter till ersättning

2017-08-06 i Rättshjälp
FRÅGA
Har haft en arvstvist med min sambos 4 barn, vilka han inte träffas på 27 år. Han tog sitt liv i januari och de hävdar trots att de inte känt honom att vi inte var sambo. Trots att vi bott på samma adress i 8 år. De tog in en boutredare och efter mycket om och män har jag nu löst ut dem med 115.000 kr var. Så nu ska boutredaren och min advokat ha sina arvoden. Det lär sluta på över 150.000 kronor har jag rätt till någon rättshjälp från hemförsäkring eller något annat ställe? Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättshjälp innebär att man kan få hjälp av staten att betala delar av kostnaderna i en rättslig angelägenhet. (2 § Rättshjälpslagen)

Det finns ett flertal förutsättningar som alla ska vara uppfyllda för att rättshjälp ska kunna beviljas (2 § Rättshjälpslagen):
1. Rättshjälp får beviljas en person vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kronor. (6 § Rättshjälpslagen). För att ta fram det ekonomiska underlaget beräknar man summan av årsinkomst, förmögenhet, skulder och försörjningsbörda. (38§ Rättshjälpslagen)
2. Rättshjälp får beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta inte kan tillgodoses på annat sätt.(7 § Rättshjälpslagen). Enligt rättshjälpslagen kan man alltså även få rådgivning i sammanlagt högst två timmar. Rådgivningen lämnas mot avgift men kan sättas ned till hälften om rättssökandens ekonomiska förhållanden ger anledning därtill. (4 § Rättshjälpslagen)
3. Rättshjälp får endast beviljas om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse är skäligt att staten bidrar till kostnaderna.(8 § Rättshjälpslagen)
4. Rättshjälp får inte beviljas om den rättssökande har eller borde ha haft en rättsskyddsförsäkring. (9 § Rättshjälpslagen)

I de allra flesta hemförsäkringar så ingår rättsskyddsförsäkring vilket alltså inte är samma sak som rättshjälp. Eftersom rättshjälp inte får beviljas om du har en rättsskyddsförsäkring skulle jag först och främst rekommendera dig att se efter i ditt hemförsäkringsavtal för att se om du har rättsskyddsförsäkring. Exakt vad denna i så fall omfattar kan jag tyvärr inte uttala mig om utan detta framgår troligen av försäkringsavtalet. Om detta inte framgår av försäkringsavtalet rekommenderar jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag för vidare information.

Om du inte har någon rättsskyddsförsäkring i din hemförsäkring kan du ha rätt till rättshjälp om övriga förutsättningar ovan också är uppfyllda. Om du beviljas rättshjälp får du betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Resten betalas av staten. Hur stor andel du själv får betala beror av dina ekonomiska förhållanden. Om du vill ha mer information om vilka avgifter som gäller rekommenderar jag dig att kontakta Rättshjälpsmyndigheten.

Sammanfattning
Utifrån informationen i din fråga kan jag tyvärr inte uttala mig om huruvida du har rätt till rättshjälp eller inte. Först och främst rekommenderar jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du har en rättsskyddsförsäkring i din hemförsäkring och vad denna i så fall innefattar. Om du inte har någon rättsskyddsförsäkring kan du ansöka om rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten och du kan beviljas detta om alla förutsättningar ovan är uppfyllda.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte eller om något är otydligt får du gärna kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (74)
2021-11-02 Har jag rätt att byta advokat?
2021-08-30 Hur jobbar en advokat i en arvstvist?
2021-08-05 Vad händer om man är misstänkt för ett brott men ingen försvarare vill åta sig uppdraget?
2021-03-25 När kan tingsrätten neka dig en offentlig försvarare?

Alla besvarade frågor (97392)