FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp09/06/2013

Förutsättningar för rättshjälp

Min son skadade sej på skolidrotten. Jag tycker att skolan brustit i tillsynen vid den situationen. Skolan tycker inte det.Nu hade jag tänkt gå vidare mot skolan/kommunen med det här. Min fråga är blir det min minderåriga son som driver det eller är det jag. Såg att om man är minderårig kan man få statlig rättshjälp. Kan man nyttja det eller blir det rättshjälpen i min hemförsäkring man använder?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Jag utgår här från att du vill kräva kommunen på skadestånd för att du anser att skolpersonalen varit vårdslös pga bristande uppsikt över de idrottande barnen. Som förälder är du förmyndare för din minderårige son och driver talan i hans ställe, under förutsättning att du har vårdnaden om honom, jfr rättegångsbalken 11 kap. 1 §.

Rättsskyddet i din hemförsäkring är vad du ska utnyttja i första hand, och det är först när detta inte räcker till som det är möjligt att ansöka om rättshjälp (se 9 § rättshjälpslagen). Du kan beviljas rättshjälp om villkoren i 6-8 § rättshjälpslagen är uppfyllda: du får inte ha en årsinkomst som översiger 260 000 kr (där man räknar in din underhållsskyldighet mot barn eller andra, din skuldsättning och dina inkomster i övrigt, se 38 § rättshjälpslagen), det får inte finnas andra sätt att tillgodose ditt behov av juridisk hjälp (därutöver krävs som huvudregel att du på egen bekostnad tagit del av juridisk rådgivning i minst en timme), och det ska vara "rimligt" att staten bidrar till kostnaderna med hänsyn till "angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt" (8 § rättshjälpslagen). Om det är rimligt eller inte avgörs genom en bedömning av bl.a. hur stort allmänt intresse det anses finnas av att den fråga, som du sökt rättshjälp för, löses på ett effektivt och rättssäkert sätt, och om motparten har ombud.

Observera att lagen säger "bidrar". Att du beviljas rättshjälp innebär alltså inte att staten går in och betalar alla dina kostnader för juridisk hjälp, utan du ska betala en s.k.rättshjälpsavgift som beror på värdet av den juridiska hjälpen och dina inkomster beräknade enligt ovan (se 23 § rättshjälpslagen).

På Rättshjälpsmyndighetens hemsida (www.rattshjalp.se) finns matnyttig information om förutsättningarna för att få rättshjälp.

Lycka till, och varmt välkommen åter om du har ytterligare frågor!

Vänligen,

Anders HedbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Processrätt och Rättshjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000