Förutsättningar för prisavdrag eller skadestånd vid fel på bilen

2016-05-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA
På sensommaren 2011 köpte vi en begagnad Volvo C 30 på en bilfirma i Linköping. Bilen var två år gammal. Eftersom sommarsäsongen var över kollade vi inte ac. Sommaren därpå visade det sig att ac inte fungerade alls. Det har säkert inte funkat när vi köpte bilen. Min fråga är om vi har någon möjlighet att kräva bilfirman på prisavdrag eller skadestånd.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att ni köpte bilen, som är en lös sak, på en bilfirma och bilfirman är en näringsidkare är kosumentköplagen (KKöpL) tillämplig på det här fallet (se lagen här).

För att kunna kräva prisavdrag eller skadestånd måste det vara fel på bilen, fel i varan enligt KKöpL. Bilen ska enligt 16 § KKöpL stämma överens med det som ni avtalade med bilfirman, annars är det fel i vara. Priset på bilen kan också vara en indikator på vad ni kunde förvänta er av bilen. Det finns ingen uttrycklig undersökningsplikt för konsumenter vid köp av lösa saker, men kan ni inte åberopa ett fel som ni borde ha sett vid köpet av bilen. Frågan blir då om ni borde ha upptäckt att AC inte fungerade. Eftersom att bilen var begagnad borde det föranleda att man undersöker lite mer noggrant. Det varierar från fall till fall vad man bör undersöka. Bilen ska trots detta anses som felaktig om säljaren känt till felet men inte upplyst er om detta eftersom ni antagligen kunde räkna med att bli upplysta om trasig AC och att sådan information påverkade köpet.

Enligt 20 § KKöpL ska man vid bedömningen av om det är fel på bilen ta hänsyn till bilens beskaffenhet vid avlämnandet, alltså när ni tog hand om bilen. Bilfirman ska ansvara för ett fel som fanns vid avlämnandet, även om felet visar sig senare. Skulle det vara så att AC var trasig när ni köpte den, men det inte skulle visat sig vid en undersökning utan först senare, är bilfirman ansvarig. KKöpL har en väldigt generös regel för konsumenter i 20a § som innebär att fel som visar sig inom sex månader anses ha funnits vid avlämnandet, och säljaren ansvarar alltså för detta. I ert fall utläser jag att felet upptäckes mer än sex månader efter avlämnandet och det är därför ni som måste visa att felet förelåg vid avlämnandet av bilen.

För att ni som köpare ska få åberopa att det är fel på bilen måste ni enligt 23 § KKöpL reklamera till bilfirman. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts och reklamation som sker inom två månader från denna tidpunkt ska anses ha lämnats i rätt tid. Även om ni inte borde ha upptäckt felet på bilen tidigare än vad ni gjorde kan ni tyvärr inte åberopa att det är fel på bilen eftersom att reklamation inte har skett i tid. Vad jag kan utläsa av frågan upptäckte ni felet sommaren 2012, nästan fyra år sedan, och ni har därmed inte reklamerat i tid och kan då inte åberopa fel på bilen, vilket är en förutsättning för att kunna kräva prisavdrag och skadestånd enligt KKöpL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1085)
2020-10-30 Konsumentens rätt vid fel i vara
2020-10-30 Häva köp konsument
2020-10-29 Dröjsmål vid preliminär leverans
2020-10-28 Får transportörer friskriva sig från ansvar för transportskador?

Alla besvarade frågor (85612)