Förutsättningar för "Inlasning"?

2015-02-09 i Anställningsformer
FRÅGA
I Lagen om anställningsskydd så står det att om man haft ett vikariat i mer än 2 år under en femårstid så ska det övergå till en tillsvidareanställning. Jag undrar om det bara gäller för en person eller om man kan räkna ihop flera vikariat för olika personer?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som du beskriver kallas för "inlasning", vilket är ett begrepp som har sitt ursprung i en hänvisning till lagen om anställningsskydd, vanligen förkortad LAS. Det är nämligen i 5§ 2st i LAS (se här) som det stadgas att en arbetstagare som varit anställd i mer än två år hos sin arbetsgivare under en femårsperiod har rätt till en tillsvidareanställning, det vill säga det som i vardagligt tal kallas för en "fast anställning". Enligt paragrafen så övergår då anställningen automatiskt från vikariat eller visstidsanställning till tillsvidareanställning.

Det finns vissa viktiga förutsättningar att känna till gällande inlasning. I paragrafen så skiljer man nämligen mellan vikariat och allmän visstidsanställning, vilka därför inte kan räknas ihop. Det innebär att dessa anställningsformer var för sig måste överstiga sammanlagt två år under en femårsperiod för att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Det är således teoretiskt möjligt att ha ett vikariat på strax under två år som efterföljs av en visstidsanställning på strax under två år, utan att en så kallad inlasning sker. Skillnaden gäller dock endast mellan anställningsformerna, och att en arbetstagare vikarierar för olika personer och tjänster under en tvåårsperiod är inget hinder för inlasning. Lagen ser således till anställningsformen i sig, och vikariatet måste därför inte vara för samma person under hela tvåårsperioden.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (788)
2021-06-08 Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?
2021-06-03 Hur lång får en provanställning vara?
2021-06-01 Provanställning och uppsägningstid
2021-06-01 Vilken uppsägningstid gäller under en provanställning?

Alla besvarade frågor (93111)