Förutsättningar för en husrannsakan

2015-11-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad krävs för att polisen ska ha rätt att göra husrannsakan i mitt hem? Kan de äntra hemmet om jag kräver ett medborgarvittne då jag misstänker att de inte sköter sitt jobb korrekt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För frågor gällandes husrannsakan är det Rättegångsbalken (RB) som utgör primärt tillämplig lagstiftning.

Förutsättningar för en husrannsakan

Husrannsakan kan företas av två anledningar, endera för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller för att söka efter en person som ska gripas/anhållas/häktas. För få ett förordnande om husrannsakan för att söka efter föremål krävs det att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket är den lägsta s.k. misstankegraden, jfr RB 28:1-2.
Ett krav för att ett förordnande om husrannsakan ska kunna meddelas kräver också att en husrannsakan är ett proportionerligt alternativ till det intrång och men det innebär för den som drabbas av åtgärden i relation till brottsligheten, jfr RB 28:3.

Möjlighet till vittne under en husrannsakan

Vid en husrannsakan ska om möjligt ett trovärdigt vittne närvara tillsatt genom den undersökningsledare som företar husrannsakan. Den som utsätts för husrannsakan, eller någon i dennes hushåll eller ett vittne som tillkallas utav den som utsätts kan få närvara om det kan ske utan att undersökningen uppehålls, jfr RB 28:7.

Sammanfattning

En husrannsakan får förordnas om det finns anledning att misstänka brott för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller söka efter en gripen/anhållen/häktad person. Det finns möjlighet att få närvara själv eller tillsätta ett vittne om det inte föranleder att husrannsakan fördröjs. Man har således inte någon direkt rättighet att tillsätta ett vittne.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1078)
2020-10-25 Kan ett mål tas upp på nytt om det tillkommer nya omständigheter efter domen vunnit laga kraft?
2020-10-24 När vinner en dom laga kraft
2020-10-23 Polis möjlighet att utföra kroppsvisitation/besiktning
2020-10-22 Vad menas med skäligt i och för sig?

Alla besvarade frågor (85358)