Förutsättningar för bygge vid gräns till kommunal mark

2014-01-26 i Fastighet
FRÅGA
HEj! Vi har byggt en friggebod som står närnare tomtgränsen än 4,5 m. Vår granne har gett tillstånd skriftligt men kortsidan på friggeboden står 1,5 m från en 2,5 m hög mur och på andra sidan av denna ca 2m upp går en väg=kommunalmark. Vi fick nyligen veta av kommunen att denna ska tas bort eller flyttas. Är det alltid så att om man har en friggebod som angränsar mot kommunal mark så säger de nej om den står närmare än 4,5 m?? Finns det någon möjlighet för oss att hävda undantag då vår tomt angränsar till kommunalmark till 50 % och övrig del av tomten är omöjlig att ha den på med hänsyn till grannar?
SVAR

Hej!

Utan medgivande från alla berörda grannar är det otillåtet att bygga närmare än 4,5 m från gränsen enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 2 § kombinerat med 9 kap. 6 §. I ert fall är kommunen en av "grannarna". I Mark- och miljödomstolens dom 2013-06-07 i mål nr. P 105-13 förklarade domstolen att när en fastighet gränsar mot en väg eller liknande går det inte att identifiera någon som kan representera intresset av att använda vägen. Därför går det heller inte att inhämta något giltigt grannemedgivande i de fallen. Det innebär dock inte, som man kanske kan tro, att man kan stanna vid att inhämta medgivande från de andra berörda grannarna. Istället krävs alltid bygglov för att få bygga närmare än 4,5 m från kommunal väg.

Eftersom att ni uppfört friggeboden utan att inhämta bygglov har kommunen rätt att begära rättelse enligt PBL 11 kap. 20 §. Kommunen ska dock ge er tillfälle att söka lov för byggnaden innan de begär rättelse om de bedömer att det är sannolikt att lov kan beviljas enligt PBL 11 kap. 17 §. Ni kan förstås ansöka om bygglov i vilket fall men det är inte troligt att det kommer att beviljas eftersom att rättelse (rivning/flyttning) har begärts.

Det finns alltså inget på förhand givet förbud mot att bygga närmare än 4,5 m från kommunal mark med väg. Däremot måste bygglov sökas. Utan bygglov är byggnaden otillåten och det gäller oavsett om det inte finns någon annan plats på fastigheten där den kan stå. Söker ni bygglov ska kommunen vid sin bedömning ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen enligt PBL 2 kap. 1 §. Det är svårt att säga vilka faktorer som kan komma att påverka kommunens bedömning  och vilken inverkan det faktum att det är den enda platsen där friggeboden kan stå kan få. Om byggnadens placering är olämplig ur allmän synpunkt är jag tveksam till att hänsyn till ert enskilda intresse skulle kunna överväga det.

De aktuella lagrummen hittar ni här.

Med vänliga hälsningar,

Miranda Lymeus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (601)
2022-01-15 Ingår kvarlämnat lösöre vid gåva av en fastighet?
2022-01-09 Vad bör man tänka på vid förvärv av hus på ofri grund?
2022-01-05 När fullbordas en gåva av fast egendom och vad gäller i fråga om det förstärkta laglottsskyddet?
2021-12-27 Köp av fastighet och övertagande av lån

Alla besvarade frågor (98575)