Förutsättningar för betalda rättegångskostnader vid tvistemål

FRÅGA
Hej,Jag skall överklaga ett kommunalt beslut till Mark- och miljödomstolen, gällande avslag av mina krav på ersättning av kostnader i samband med installation av kommunalt vatten och avlopp på min fastighet.Frågan är komplicerad så jag vill anlita juridisk hjälp.Ersätter kommunen mina juridiska kostnader om beslutet vänder till min fördel och jag beviljas de ersättningar som jag yrkat på?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om rättegångskostnader återfinns i rättegångsbalkens (RB) 18 kap. när det gäller tvistemål och i 31 kap. när det gäller brottmål. I ditt fall rör det sig dock om ett tvistemål vilket leder till att 18 kap. blir tillämpligt.

Huvudregeln enligt 18 kap. 1 § RB är att den förlorande parten ska ersätta rättegångskostnaderna för den vinnande parten. För att detta ska kunna ske krävs dock att part yrkat om ersättning för rättegångskostnader innan handläggningen avslutats (18 kap. 14 § RB). Det som ersätts i de fall parten yrkat om ersättning och parten vinner målet återfinns i 18 kap. 8 § RB och innehåller bland annat arvode för ombud.

Sammanfattningsvis: Ja, förutsatt att du yrkar om ersättning för rättegångskostnader samt att du vinner målet så ska kommunen ersätta dina kostnader i samband med rättegången.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (247)
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?

Alla besvarade frågor (97723)