Förutsättningar för att tidsbegränsad anställning ska övergå i tillsvidareanställning

2015-08-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har vikariat som går ut i höst och har då varit på arbetsplatsen i ett år. Det finns andra vikarier på arbetsplatsen som har vikariat året ut och som då kommer ha varit på arbetsplatsen kortare tid än mig.Kan arbetsgivaren välja att låta mitt vikariat gå ut i höst och sedan förlänga de andras vid årsskiftet fast jag har jobbat längre än de? Har jag någon rätt till dessa förlängningar? Skulle det vara någon skillnad om det handlar om allmän visstid?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Huvudregeln vad gäller anställningsavtal i Sverige är att de gäller tills vidare, detta enligt 4 § Lagen om anställningsskydd (LAS). Det finns dock vissa tillåtna former av tidsbegränsade anställningsformer, vikariat och allmän visstidsanställning är sådana vilket följer av 4 och 5 §§ LAS. Sådana anställningar övergår enligt 5 § LAS i tillsvidareanställningar om en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år. Om så inte är fallet upphör en tidsbegränsad anställning utan föregående uppsägningstid vid anställningstidens utgång förutsatt att inte något annat avtalats.

Det finns inte något som hindrar din arbetsgivare från att låta ditt vikariat gå ut i höst och inte heller något som hindrar denne från att förlänga de andras vikariat. Eftersom du endast varit på arbetsplatsen ett år har du inte rätt till en tillsvidareanställning och inte heller till en förlängning. Det skulle inte bli någon skillnad om det istället var fråga om en allmän visstidsanställning.

Hoppas att allt löser sig!

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (716)
2020-10-18 kan man få jobb som jurist trots tidigare brott?
2020-10-15 Kan en arbetstagare ändra en tillsvidare anställning till timanställning utan samtycke?
2020-10-10 Får en arbetsgivare ta emot en person som vill arbeta gratis?
2020-10-01 Är det lagligt med provanställningar?

Alla besvarade frågor (85171)