Förutsättningar för att häva ett köp av en husbil

2017-09-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej vi köpte en ny Carthago husbil 2016. Den gick bara någon månad innan det blev ett elfel. De har haft bilen inne ca 6 gånger om inte mera har tappat räkningen. Nu har vi pratat med ko och de säger att vi har lagen på vår sida att häva köpet. Men vet inte hur det kommer att beröra pris med mera ,bilen kostade nästan 1,4 miljoner. Blir det avdrag med mera så kan vi ju förlora mycket på det eller hur fungerar det?. Vi har ju låtit dem försöka laga felet men nu är vi riktigt trötta på detta.det känns som det är ett måndagsexemplar vi fått. Vi fick byta startmotor i juni månad 2016 för då stannade bilen och ville inte starta och har behövt starthjälp en gång. Svårt att beskriva men hur blir det ekonomiskt om vi säger att vi vill häva köpet.historien kan bli lång men försöker skriva lite kort. Det känns ju som att man aldrig kommer att hitta orsaken till felet och vad händer den dagen vi inte har garanti med mera?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt har du köpt husbilen från husbilsfirman som privatperson, vilket gör konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (1 § KköpL). Första frågan vi måste ställa oss är då huruvida det föreligger något fel på husbilen i juridisk mening enligt denna lag. En vara ska enligt nyss nämnda lag bland annat vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § andra stycket första punkten KköpL). Dessutom ska en vara anses felaktig om den i något avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (16 § tredje stycket tredje punkten KköpL). Det är enligt mig uppenbart att dessa kontinuerliga elfel, utgör ett fel på husbilen i köprättslig mening. Du som köpare har ju exempelvis fog att förvänta dig att en husbils elsystem ska fungera, att husbilen ska ha en fungerande motor etc.

Som jag förstår frågan lider husbilen av fel som inte tycks försvinna vid avhjälpande. Säljaren har uppenbarligen misslyckats med detta då du reklamerat husbilen. I KköpL är just avhjälpande tillsammans med omleverans de primära felpåföljderna som står till buds. Detta framgår bland annat av (27 § KköpL) som tydliggör det faktum säljaren i vissa fall kan välja avhjälpande eller omleverans som påföljd, trots att du som köpare exempelvis vill häva köpet. Detta ska dock kunna ske utan "väsentlig olägenhet" för dig som köpare.

Du har som köpare rätt att kräva hävning för fel som är av väsentlig betydelse (29 § KköpL). De fel du beskriver i din fråga är enligt mig så pass allvarliga att de måste anses vara av väsentlig betydelse. En köpare ska inte lida någon ekonomisk förlust av en hävning. Resultatet av en hävning är att bägge parter (köpare och säljare) ska försättas i samma situation som innan köpet. Du kommer alltså få tillbaka dina dryga 1,4 miljoner vid en hävning.

Vad gäller garantifrågan så är det främst en fråga om vem som har bevisbördan. Så länge du som köpare har garanti, ligger bevisbördan på säljaren. Säljaren ska då ansvara för fel under tiden garantin gäller, och måste för att undgå detta ansvar, göra det sannolikt att du som köpare orsakat felet genom till exempel en olyckshändelse eller vanvård (21 § KköpL). Den dagen garantin går ut svänger bevisbördan och det blir då din uppgift som köpare att bevisa att felet inte beror på dig, utan på säljaren. Detta är ofta inte lätt.

Sammanfattningsvis anser jag att felen på husbilen är tillräckligt allvarliga för att hävning ska vara en möjlig påföljd. Säljaren verkar uppenbarligen inte kunna avhjälpa felet, dock skulle eventuellt en omleverans av en ny husbil kunna bli aktuell innan en hävning, förutsatt att detta inte är till för stor nackdel för dig som köpare.

Hoppas husbilssituation blev något klarare för dig och att du fick svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1256)
2021-08-01 Reklamation enligt konsumentköplagen
2021-07-31 Måste man betala extra transportkostnader
2021-07-31 Vem bär risken för en vara som gått sönder när den inte varit ordentligt förpackad?
2021-07-30 Fel på häst

Alla besvarade frågor (94568)