Förutsättningar för att göra make arvlös

Hej

Jag är gift men min man och jag bor för tillfället inte ihop. Vi har ännu inte skickat in skilsmässopapper utan vill vänta ett tag.

Min fråga är : Om jag dör och jag inte vill att han ska ärva mig hur gör jag då?

Jag vet att hans dotter kommer att plocka av han pengarna i så fall.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att din make ärver allt efter dig vid din död ifall ni inte har hunnit skilja er (se ärvdabalken 3 kap). Han ärver detta med fri förfoganderätt vilket skiljer sig från vanlig äganderätt på så sätt att han förvisso får använda och sälja egendomen men att han inte kan testamentera bort den. Efter din makes död har sedan dina arvingar (era eventuella barn eller dina föräldrar/syskon) rätt till efterarv. Det innebär att de får ärva den del av din makes dödsbo som han har ärvt efter dig. Vid uträkning därom ser man till den kvotdel av din mans egendom som din egendom motsvarade vid din död. T.ex. ifall det han ärvt efter dig motsvarade 50 % av hans totala tillgångar ska dina arvingar få 50 % av hans tillgångar vid hans död. De ärver alltså inte det belopp din man fick utan den andel beloppet utgjorde i hans tillgångar.

Du kan dock undgå denna huvudregel genom att upprätta ett testamente där du inte tillskriver din man någonting. Ett testamente ska upprättas skriftligen inför två vittnen (ärvdabalken 10 kap. 1 §). Testamentet går före huvudregeln om att din make ärver allt efter dig.

Men det finns en regel i ärvdabalken 3 kap. 1 § 2 stycket om att din make alltid har rätt att ärva egendom efter dig så att han äger ett belopp om 4 gånger ett visst prisbasbelopp som bestäms för varje år. Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kr. 44 300 x 4=177 200 kr. Ifall din make äger mindre än 177 200 kr vid din död har han rätt att ärva egendom efter dig för att komma upp till det beloppet. Denna rätt går före ett testamente och du kan alltså inte inskränka din makes rätt till detta belopp.

Sammanfattningsvis kan du göra din make arvlös genom ett testamente som han lämnas utanför. Detta är satt under förutsättningen att han vid din död har tillgångar till ett större värde än 177 200 kr. Om du inte upprättar ett testamente kommer han att ärva dig som efterlevande make enligt det jag har skrivit i det första stycket.

Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning