Förutsättningar för att företa en husrannsakan

2017-02-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Får husrannsakan göras i bostad där en part har försvunnit i syfte att utesluta våld i hemmet?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

En husrannsakan kan ske inom ramen för en brottsutredning för ett brott med fängelse i straffskalan. Vanligtvis sker en husrannsakan i bostaden till den person som är skäligen misstänkt för brottet. En husrannsakan kan dock också ske i en annan persons bostad om det finns synnerlig anledning för polisen att tro att polisen kan komma att finna värdefullt bevismaterial eller den misstänkte i den andra bostaden.

En husrannsakan kan ske för att samla bevismaterial, för att hämta en person som ska gripas, anhållas, häktas, förhöras, inställa sig i rätten, kroppsvisiteras eller genomgå en kroppsbesiktning. Vidare kan en husrannsakan ske för att söka en person som ska delges stämning där delgivningen har misslyckats, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 28:1 och 28:2.

När undersökningsledaren (oftast en polisman), åklagaren eller rätten beslutar om att en husrannsakan ska ske, måste de beakta det intrång som en husrannsakan innebär för alla inblandande kontra de fördelar polis och åklagare har att vinna i brottsutredningssynpunkt genom att företa en husrannsakan, se RB 28:4och RB 28:3a.

Om de förutsättningar jag redogjort för ovan är uppfyllda i ditt fall får polisen göra en husrannsakan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1191)
2021-09-20 Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?
2021-09-19 Tredskodom och återvinning
2021-09-14 Vad innebär begreppet rättsfaktum?
2021-09-12 Stämningsansökan vid testamentsklander

Alla besvarade frågor (95760)