Förutsättningar för att återvinna lön i konkurs

2019-03-08 i Konkurs
FRÅGA
Jag driver och äger ett företag i aktiebolagsform. Bolaget börjar närma sig konkurs då det inte går så bra. För att rädda det som kan räddas från en konkurs beslutade jag att vidta vissa åtgärder. Bland annat sålde jag en mycket värdefull fåtölj som stått i bolagets lokaler. Fåtöljen är värd ungefär 50 000 kr och den såldes till min make för 5 000 kr den 1 januari, vilket också bokfördes. Jag beslutade mig också för att min vän, som är anställd i bolaget, skulle få en avskedspresent. Därför såg jag till att min väns lön den 25 april är 50 000 kr i stället för hennes vanliga månadslön om 25 000 kr. Den 2 februari gjordes en ansökan om att försätta bolaget i konkurs in till tingsrätten och den 2 mars försättes mitt bolag i konkurs. Konkursförvaltaren finner att bolagets tillgångar är mycket begränsade. Jag undrar nu vilka åtgärder kan konkursförvaltaren vidta i anledning av mitt ovan beskrivna agerande?Tack i förhan/ Agar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som händer i en konkurs är att konkursförvaltaren ser över vilka tillgångar som finns för att betala ut medel till borgenärerna i den mån det går. Konkursförvaltaren har också möjlighet att återvinna vissa utbetalningar om denne anser att de har gått felaktigt till, såsom exempelvis en högre lön som har betalts då du hade vetskap om att bolaget var på obestånd. Detta kan även vara fallet med egendom som sålts för ett uppenbart undervärde. Förutsättningarna för återvinning finner du i 4 kap. konkurslagen, se 5 och 8 §§.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (271)
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs

Alla besvarade frågor (97339)