Förutsättningar för åtal mot omyndig vid ringa brott

2020-12-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
I vilket fall KAN åtal väckas mot en 16 årig peron som har begått ringa stöld för en mindre summa? Personen har ALDRIG begått ett brott innan. Snatteriet är erkänt på plats.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över möjligheterna för att 16-åringen ska kunna åtalas. För att svara på denna fråga måste jag först redogöra hur rättsläget ser ut för unga lagöverträdare.

Straffvarning
Om en person har begått ett enklare brott och är under 18 år kan åklagaren besluta att inte väcka åtal. Istället kallas man till ett möte med åklagaren. Detta kallas straffvarning.

Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) ger stora möjligheter till straffvarning för ungdomar som begått brott innan de fyllt 18 år. Enligt Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden så finns det en presumtion mot åtal i dessa fall. Detta innebär att åtal blir "undantagsfallet".

Förutsättningar för straffvarning finns i 17 § LUL. En av förutsättningarna är att brottet skett av okynne eller förhastande, något som antagligen kommer bli aktuellt i ditt fall om det inte finns omständigheter som talar för det motsatta. Att brottet skett av okynne eller förhastande innebär exempelvis att brottet inte skett till följd av omfattande planering eller vid upprepad brottslighet.

Om den förväntade påföljden är böter kan straffvarning ofta meddelas enligt LUL. Då LUL har företräde framför reglerna i Rättegångsbalken (1 § 2 stycket LUL) blir förundersökningsbegränsning med stöd av 20 kap. 7 § första stycket 1 Rättegångsbalken i princip inte aktuell för ungdomar.


Förutsättningar för åtal
Åtal kan väckas mot en 16-åring. Förutsättningarna för att detta ska ske är dock väldigt små då omständigheterna i ditt fall talar för att det är ett lindrigare brott. I fall som dessa föreskrivs istället straffvarning, och åtal uteblir.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1216)
2022-01-27 När har polisen rätt att kräva att jag legitimerar mig?
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd

Alla besvarade frågor (98704)