Förutsättningar för äktenskap

FRÅGA
en liten fråga om giftermål flickan kommer från Rumänien och pojken kommer från Sverige (jag alltså ) är det möjligt att bilda ett gift par
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Det finns vissa villkor i lagen som måste vara uppfyllda för att man ska kunna gifta sig i Sverige. Man får inte vara under 18 år (2 kap 1 § ÄktB). Man får inte vara släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller vara helsyskon. Halvsyskon får inte gifta sig utan tillstånd av en myndighet (2 kap 3 § ÄktB). Den som redan är gift eller är partner i ett registrerat partnerskap får inte gifta sig (2 kap 4 § ÄktB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll