Förundersökningssekretess

2020-11-28 i Sekretess
FRÅGA
Varför får man sekretess a hos polisen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?

Sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL). När det handlar om uppgifter som hänför sig till en förundersökning i ett brottmål så kan sekretess gälla när det kan antas att syftet med de beslutade eller förutsedda åtgärderna kan motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs, enligt 18 kap. 1 § OSL. Annan sekretess som kan vara aktuell är den enskildas personliga och ekonomiska förhållanden, som kan förekomma i en förundersökning och i sådana fall gäller sekretessen om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller närstående till denna lider skada eller men enligt 35 kap. 1 § p 1 OSL.

Jag kan tyvärr inte ge dig ett nämnare svar utan mer precis information om vad som du anser med att man får sekretess hos polisen. Jag hoppas ändå att detta svar kan vara till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (249)
2021-03-30 Vart anmäler man brott mot offentlighet- och sekretesslagen?
2021-03-29 Gäller sekretess för patientjournaler även om de använts som underlag för en dom?
2021-03-27 Kan polisen sprida vidare information om min jobbansökan?
2021-03-20 Kan rekryteringsmyndigheten gå in och läsa i min patientjournal?

Alla besvarade frågor (91094)