Förundersökningssekretess

2019-05-29 i Förundersökning
FRÅGA
Får man begära ut förhörs protokoll innan man ska vittna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Under pågående förundersökning gäller så kallad förundersökningssekretess för uppgifter som hänför sig till förundersökningen, 18 kap. 1 § 1 st. Offentlighets- och sekretesslag. Förundersökningssekretess innebär att material och uppgifter i en pågående utredning inte kan lämnas ut eftersom det skulle kunna påverka utredningen negativt. Om exempelvis ett vittne får information om misstänkta i en utredning, eller om vad som sagts i förhör kan det antas skada eller försvåra utredningen. Det är åklagaren, i egenskap av förundersökningsledare, som fattar beslut om förundersökningssekretess. Om vissa uppgifter inte bedöms skada undersökningen om de offentliggörs, kan åklagaren välja att lämna ut dessa uppgifter redan innan åtal väckts. I annat fall blir uppgifterna i en förundersökning offentliga i samband med att åtal väcks, då stämningsansökan och förundersökningsprotokoll lämnas till tingsrätten.

Som svar på din fråga: de uppgifter du vill begära ut kan vara belagda med sekretess om det är under en pågående förundersökning. Om Åklagaren bedömer att ett utlämnande inte är till men för undersökningen kan denne besluta att lämna ut uppgifterna. Om åtal redan väckts är uppgifterna offentliga och du kan begära ut dem.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (424)
2020-05-18 Förundersökning
2020-05-03 Vad gäller när åklagaren ska besluta om åtal?
2020-04-30 När får man göra husrannsakan hos annan än den som är misstänkt för brott?
2020-04-25 Förvarna före husrannsakan genomförs?

Alla besvarade frågor (80322)