FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning21/03/2014

Förundersökningssekretess

Hej! Jag undrar vem är det som äger frågan angående förundersökningssekretess, dvs vem har rät att besluta att släppa viss information till tredje part (media, andra myndigheter, tredje man etc.). Är det förundersökningsledare, spaningsledare, den tjänsteman som har upprättat aktuellt dokument, den tjänsteman som hanterar ärendet ditt förfrågan ställs eller någon annan funktion?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. 

Svaret på din fråga är åklagaren, i egenskap av förundersökningsledare, som fattar ett sådant beslut. 

Se bifogad länk för mer information om vad sekretessen innefattar: http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Forundersokningen/Sekretess-under-pagaende-forundersokning/


Med vänlig hälsning,  

Henrik HolménRådgivare