Förundersökningsbegränsning

2021-09-30 i Förundersökning
FRÅGA
Varför hämtar inte polisen in bevismaterial när de vet var det finns?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning. Den rättsliga grunden för att lägga ned utredningar som skulle kunna vara fruktbara förutsatt att mer bevis hämtas in återfinns i Rättegångsbalken 23 kap 4 a "En förundersökning får (...) läggas ned om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader, eller om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelser om åtalsunderlåtelse...". Hoppas det besvarar din fråga!

Pontus Almquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96481)