FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess16/08/2018

Förundersökningar och offentlighetsprincipen

Hej! Jag undrar hur länge polisen får hålla en förundersökning öppen för att förhindra att den släpps. Jag vill ha tag i förundersökningsprotokollet till en förundersökning om ett brott som inträffade för två år sedan i området där jag bor. Anledningen till att jag vill läsa förundersökningen är ren nyfikenhet och jag har ingen koppling till brottsoffret. Efter en del om och men och tjat från min sida har jag fått svaret att "bedömningen har gjorts att med hänsyn till ärendets allvarliga karaktär ska ärendet alltjämt vara öppet." Det gör mig naturligtvis extra nyfiken. Vad är det i ärendet som är allvarligt? Döljer polismyndigheten något för allmänheten? Är det något som man helst inte vill ska komma fram innan valet? Min fråga är därför om polisen får göra såhär? Kringgår man inte offentlighetsprincipen genom att hålla en förundersökning öppen i all evighet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom jag inte vet någonting om förundersökningen i ditt fall kan jag inte uttala mig om varför Polismyndigheten bedömer att ärendet ska hållas öppet. Jag fokuserar därför på din fråga om huruvida polisens beslut är tillåtet och om det kringgår offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen regleras bland annat i tryckfrihetsförordningen (TF), en av våra fyra grundlagar. Av 2 kap. 2 § TF framgår att rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det är påkallat med hänsyn till vissa överordnade intressen, bland annat intresset att förebygga eller beivra brott.

Sådana begränsningar finns lagstadgade i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), närmare bestämt i 18 kap. 1 § som bland annat stadgar att sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till förundersökningar om det kan antas att syftet med utredningsverksamheten skadas om uppgiften röjs. Av denna anledning råder det i princip alltid sträng sekretess under pågående förundersökningar och i huvudregel fortsätter sekretessen att gälla även om förundersökningen läggs ner, eftersom den kan komma att återupptas senare. Om åtal väcks blir däremot förundersökningsprotokollet i huvudregel offentligt, eftersom myndigheternas syfte att beivra brott inte längre är hotat om uppgifterna blir röjda.

Kort sammanfattat innebär polisens beslut att hålla ärendet öppet en inskränkning i offentlighetsprincipen, men den inskränkningen är tillåten enligt lag. Polisens förundersökningar är sekretessbelagda för att röjda uppgifter inte ska hindra deras möjligheter att utreda brott. I huvudregel blir förundersökningen inte offentlig förrän åtal har väckts.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000