Förundersökning ringa stöld

2018-01-14 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, Jag blev tagen av en väktare utanför butiken för ringa stöld av ett borr, värde 119 kr. Jag är 28 år gammal och sldrig gjort något olagligt i hela mitt liv. Jag hade ingen avsikt att stjäla, betalade mina övriga grejer i kassan, var tankspridd helt enkelt och stressad då jag handlade på lunchen... sa hela tiden att jag var tankspridd och att jag råkat lägga borret i höger jackfickan. Väktaren hävdar att jag ljög och att de fångat mig på film, väktaren tillade polis och gjorde en anmälan. Polisen kom och var tillmötesgående, vi gjorde ett förhör på plats utan advokat där jag nekade till brott och förklarade samma sak, de tog anteckningar. De sa att någon kommer kontakta mig från polisen/åklagaren. Vad händer nu? Hur lång tid tar det? De pratade om dagsböter om jag blir dömd, vilket de hävdar jag troligtvis blir då väktaren vill vittna... jag har en inkomst på ca 30 000 kr i månaden och inga barn. Vad tror ni händer och hur ska jag gå vidare? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att en anmälan om brott har upprättats så kommer det fattas beslut om en förundersökning ska inledas, 23 kap. 1 § rättegångsbalken. Förundersökning kallas den undersökning som syftar till att undersöka om något brott har begåtts, vem som i sådana fall har begått det och om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal, 23 kap. 2 § rättegångsbalken.

Det som kommer hända härnäst är alltså att polis eller åklagare fattar beslut om det ska inledas en förundersökning eller inte. Du kommer bli kontaktad vare sig förundersökning inleds eller inte. Hur lång tid detta kommer ta går inte att svara på, men generellt kan sägas att andra brott som föranleder strängare straff och som innefattar frihetsberövade personer har förtur och utreds mer skyndsamt.

Om en förundersökning inleds, om ett åtal väcks och om du senare döms för brott så kan följande sägas om påföljd. För ringa stöld är stadgat lägst böter och högst fängelse i sex månader, 8 kap. 2 § brottsbalken. Ringa stöld är vanligen ett bötesbrott och det ska mycket till för att döma någon till fängelse. Ett exempel när man kan dömas till fängelse för ringa stöld är om man har återfallit liknande brottslighet ett flertal gånger tidigare.

Du är tidigare ostraffad, vilket gör att en eventuell påföljd med största sannolikhet kommer att bestämmas till dagsböter. Storleken på dagsböter bestäms utifrån dina inkomstförhållanden.

Om en åklagare väljer att väcka åtal så kommer du få chansen att berätta din syn på saken i en rättegång. Då kommer du kunna berätta hur du upplevde situationen, alltså att du inte hade något tillägnelseuppsåt utan att du var tankspridd. Sedan kan sägas att det inte är du som ska bevisa att du är oskyldig, utan bevisbördan ligger på åklagaren som måste kunna bevisa att du har begått brott för att du ska kunna fällas till ansvar.

Jag hoppas att du har fått lite klarhet i din situation, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Med vänliga hälsningar

O H
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (575)
2022-01-27 Förundersökning och bevisbörda
2021-12-31 Kallad till förhör. Vad gäller nu?
2021-12-19 Vad händer efter att en polisanmälan gjorts?
2021-12-09 Vad innebär det att kallas som misstänkt till ett förhör?

Alla besvarade frågor (98703)