Förundersökning och förhör vid olovlig körning av minderårig

2016-11-24 i Förundersökning
FRÅGA
Hej jag blev tagen för olovlig körning när jag åkte på en parkering för 3 veckor sen. De hade förhört mig ensam fast jag är 17 år, alltså utan förälder, socialen eller liknande. Nu efter 3 veckor har jag inte fått svar im jag är misstänkt för brott. Är brottet släppt av åklagaren?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 3 § regleras brottet olovlig körning. Förutsättningarna för detta brott är att uppsåtligen föra ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till att föra ett sådant fordon. Påföljden är böter. Men uppsåt menas att personen har gjort det med avsikt. I ditt fall körde du en bil på en parkering utan att ha körkort och utan körkortstillstånd som erhålls vid övningskörning varför förutsättningarna för brottet är uppfyllda.

Förhöret

Tillämpliga regler vid förhör av minderåriga är Rättegångsbalken (RB) samt Lag (1964:167) om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).

Den som befinner sig på en plats där ett brott har förövats är skyldig att följa med polisen till förhör som hålls omedelbart efteråt, RB 23 kap. 8 §. Jag antar att förhöret med dig hölls i anslutning till att du blev tagen för den olovliga körningen.

När förhör hålls med en person som är under arton år och som skäligen är misstänkt för ett brott så skall vårdnadshavaren informeras och kallas till det förhör som hålls med den unge, LUL 5 §. Du har dock ingen rätt att ha med dig dina vårdnadshavare utan detta är något som förundersökningsledaren beslutar om enligt RB 23 kap. 10 §. Är det exempelvis så att förhör skall hållas omedelbart och det inte går att nå vårdnadshavarna så kan underrättelse av vårdnadshavarna underlåtas.

Det är vidare så att socialtjänsten skall kontaktas och närvara vid ett förhör med en någon som är under arton och misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, LUL 7 §. I ditt fall så är endast böter föreskrivet för olovlig körning och därmed föreligger ingen skyldighet för socialnämnden att vara med under det förhör som hölls med dig.

Förundersökning och väckande av åtal

Vad som gäller vid förundersökning och väckande av åtal regleras i Rättegångsbalken (RB).

När det finns skäl att anta att ett brott har begåtts skall en förundersökning inledas och denna syftar till att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, RB 23 kap. 1 §.

När förundersökningen är avslutad så skall den misstänkte underrättas om detta genom en så kallad slutdelgivning, RB 23 kap. 18 § 1 st. Den misstänkte får då möjlighet att gå igenom materialet i förundersökningen och även begära ytterligare utredningsåtgärder som han eller hon önskar det.

Har du alltså inte hört något från polis eller åklagare sedan ditt förhör så är förundersökningen med största sannolikhet inte avslutad än. Det är dessvärre inte ovanligt att en förundersökning tar lång tid och att det dröjer innan åklagaren väcker åtal när det gäller mindre allvarliga brott. Detta beror på att de fall där någon sitter häktad prioriteras framför de fall där ingen sitter häktad.

Sammanfattning och råd

Du har ingen absolut rätt att få ha med din dina vårdnadshavare på ett förhör. Det finns en bestämmelse om att dina vårdnadshavare skall underrättas och kallas till förhör som hålls med dig men i slutändan är det förundersökningsledaren som beslutar om dina vårdnadshavare skall vara med eller inte. Vidare har inte heller socialnämnden någon skyldighet att vara med på förhöret då enbart böter kan följa på brottet olovlig körning.

Vad gäller förundersökningen så kan jag inte ge dig ett mer precist svar än att förundersökningen troligen inte är avslutad eftersom du inte har fått någon slutdelgivning.

Om åtal nu skulle väckas och du dömas för brottet så är en vanlig påföljd för olovlig körning 1 500 kronor eller dagsböter.

Har du några vidare funderingar eller om svaret är oklart på något sätt är du välkommen att kontakta mig på kristina.svensson@lawline.se

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (469)
2020-10-26 Vad händer efter polisanmälan?
2020-10-25 Varför lägger åklagaren ned förundersökningen?
2020-10-17 Brottsmisstänkts rätt till insyn
2020-10-11 "Hur kan åklagaren inte väcka åtal?"

Alla besvarade frågor (85590)