Förundersökning där målsäganden är underårig

2021-09-29 i Förundersökning
FRÅGA
X blir polisanmäld i december 2020 för sexuellt utnytjande av barn samt barnponografibrott. Målsägande är två tjejer 12 respektive 14 år. Den misstänkte en man i lägre 20 års åldern. Det går 9 månader och utan att den misstänkte får något kallelse till förhör. Som jag förstår det ska polisen prioritera detta då det rör sexualbrott mot barn samt att målsägande är under 18 år vilket också ska vara en skyldighet för polisen att påskynda utredningen. Betyder detta att polisen lagt ner utredningen? Och i sådan fall kan man överklaga det beslutet? Obsavera att polisen fick tillgång til lteknisk bevis ifrom av konton på sociala medier samt skärmdumpar. SKa detta påverka utredningstiden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I fall där målsäganden är under 18 år ska förundersökningen bedrivas särskilt skyndsamt om brottet riktas målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än sex månader, 2 a § 1 st Förundersökningskungörelsen (FK). Förundersökningen ska avslutas och beslut ska fattas gällande åtal så snart kan ske och inom tre månader om det finns någon som är skäligen misstänkt, men tidsfristen kan överskridas i vissa fall, 2 a § 2 st FK . Målsäganden ska bli tillfrågad om denne vill bli underrättad om att förundersökning ska inledas, läggas ned, åtal inte ska väckas m.m, 13 b § FK.

Det är inte säkert att polisen har lagt ned utredningen, såsom du anger finns det en misstänkt men personen kanske inte uppfyllt beviskravet "skäligen misstänkt" eller så kan tidsfristen har förlängts till följd av utredningens beskaffenhet. Målsäganden bör ta kontakt med polisen för att bli underrättade om utredningen. Utredningstiden varierar från fall till fall och det kan vi inte uttala oss om. Är det så att förundersökning lagts ned och man är missnöjd med detta kan man begära överprövning av beslutet och detta görs hos den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96507)