Förundersökning där målsäganden är underårig

X blir polisanmäld i december 2020 för sexuellt utnytjande av barn samt barnponografibrott. Målsägande är två tjejer 12 respektive 14 år. Den misstänkte en man i lägre 20 års åldern. Det går 9 månader och utan att den misstänkte får något kallelse till förhör. Som jag förstår det ska polisen prioritera detta då det rör sexualbrott mot barn samt att målsägande är under 18 år vilket också ska vara en skyldighet för polisen att påskynda utredningen. Betyder detta att polisen lagt ner utredningen? Och i sådan fall kan man överklaga det beslutet? Obsavera att polisen fick tillgång til lteknisk bevis ifrom av konton på sociala medier samt skärmdumpar. SKa detta påverka utredningstiden?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I fall där målsäganden är under 18 år ska förundersökningen bedrivas särskilt skyndsamt om brottet riktas målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än sex månader, 2 a § 1 st Förundersökningskungörelsen (FK). Förundersökningen ska avslutas och beslut ska fattas gällande åtal så snart kan ske och inom tre månader om det finns någon som är skäligen misstänkt, men tidsfristen kan överskridas i vissa fall, 2 a § 2 st FK . Målsäganden ska bli tillfrågad om denne vill bli underrättad om att förundersökning ska inledas, läggas ned, åtal inte ska väckas m.m, 13 b § FK.

Det är inte säkert att polisen har lagt ned utredningen, såsom du anger finns det en misstänkt men personen kanske inte uppfyllt beviskravet "skäligen misstänkt" eller så kan tidsfristen har förlängts till följd av utredningens beskaffenhet. Målsäganden bör ta kontakt med polisen för att bli underrättade om utredningen. Utredningstiden varierar från fall till fall och det kan vi inte uttala oss om. Är det så att förundersökning lagts ned och man är missnöjd med detta kan man begära överprövning av beslutet och detta görs hos den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit EsheteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo