Förundersökning

Hej!

Om en person misshandlas men inte väljer att anmäla det, är det då möjligt för polisen själva att ''lösa fallet'' om de hittar bevis i form av t.ex videobevis från kameraövervakning och försöka åtala gärningspersonen. I så fall måste den misshandlade personen medverka i rättegångsprocesser i form av målsägande? Fast än personen inte vill.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan Polisen inleda en förundersökning utan en anmälan?

Regler om möjligheter för polisen att inleda en förundersökning regleras i Rättegångsbalken. Förundersökning kan inledas om det genom angivelse eller annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts (23 kap. 1 § Rättegångsbalk). Det krävs alltså inte en anmälan för att en förundersökning ska inledas. Det räcker med "annat skäl", vilket som du nämner kan vara en videoinspelning, men också uppgifter som kommer in till polisen på annat sätt än genom anmälan.

Misshandel är ett sådant brott som hör under allmänt åtal (20 kap. 3 § Rättegångsbalk)

Vad innebär allmänt åtal?

Att ett brott står under allmänt åtal innebär att en åklagare kan väcka åtal utan inblandning av målsägande (20 kap. 2 § RB). Hit räknas i regel alla brott om de inte uttryckligen är undantagna därifrån (exempelvis förtal 5 kap. 1 § Brottsbalken, 5 kap. 5 § Brottsbalken).

Även om en förundersökning inleds betyder inte detta att åtal kommer väckas. För att väcka åtal krävs i regel att åklagaren har tillräcklig bevisning för att kunna se en fällande dom i domstol.

Måste en målsägande delta i en förundersökning/rättegång?

När det gäller en målsägandes deltagande i en förundersökning får Polisen hålla förhör med alla som kan antas kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § Rättegångsbalken). En målsägande som kan antas ha viktig information kan i regel "tvingas" att delta i förhör av Polisen. Den som underlåter att komma till ett förhör kan uppmanas att göra som så genom antingen vite eller hämtning (23 kap. 6 a - 7 §§ Rättegångsbalken).

När det gäller målsägandens deltagande i en rättegång måste denna infinna sig vid en huvudförhandling om denne kallats till denne genom brev eller liknande (45 kap. 15 § Rättegångsbalken). Infinner sig inte målsäganden kan denne behöva betala vite.

Viktigt att komma ihåg är att Polisen aldrig kan tvinga någon att prata under ett förhör eller en rättegång. En målsägande kan sitta tyst utan att riskera några som helst komplikationer, mer än att målet kan bli mer svårutrett. Som medborgare i Sverige besitter man nämligen en rätt att förbli tyst under förhör och rättegång (art. 6 EKMR).

Sammanfattningsvis

Polisen kan utan anmälan inleda förundersökning, och de kan själva "lösa fallet" utan att målsäganden aktivt deltar i utredningen, men detta kan bli svårt då målsägandens uppgifter ofta är viktiga bevis.

Målsäganden kan bli tvungen att infinna sig vid förhör om Polisen anser att den kan antas kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen. Kallas målsägande till en huvudförhandling måste denne infinna sig om den inte vill riskera vite. Polisen kan dock aldrig tvinga denne att prata och att aktivt delta då det är var och ens rätt att förbli tyst.

Vänligen,

Anna LissRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”