Förundersökning

2016-03-25 i Förundersökning
FRÅGA
Jag har gjort en polisanmälan gällande internet bedrägeri. I svensk rättsprocess, hur lång tid tar det i regel mellan anmälan och åtal? Efter vilken tid kan man anta att målet lagts ned?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga!

Det finns ingen generell tidsram för när åtal ska väckas efter en polisanmälan. Efter Din polisanmälan behandlar polisen den och därefter fattas ett beslut om att inleda en förundersökning, vilket Du ska underrättas om. Syftet med förundersökningen är att utreda vem eller vilka som kan misstänkas för brottet och om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. Ibland kan det vara så att det saknas tillräcklig bevisning eller andra spår att följa, vilket föranleder att förundersökningen läggs ner.

Vad gäller tiden för förundersökningen ska den bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medgiver. Olika brott och händelser tar olika lång tid att utreda, varför en specifik tidsram för varje brott inte kan anges. Det kan ta en månad och det kan ta flera månader. Det beror på flera olika faktorer.

Om förundersökningen läggs ner kommer Du meddelas om detta. Om Du är missnöjd med beslutet om att förundersökningen läggs ner kan Du begära omprövning av beslutet. Du kan vända Dig till polisen för att begära omprövning som sedan överlämnar det till åklagaren.

Reglerna om förundersökning hittar du i 23 kap. rättegångsbalken (här)

Hoppas Du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (470)
2020-10-31 Vad gäller vid ett förhör?
2020-10-26 Vad händer efter polisanmälan?
2020-10-25 Varför lägger åklagaren ned förundersökningen?
2020-10-17 Brottsmisstänkts rätt till insyn

Alla besvarade frågor (85652)