Förtydligande av JB 12:35

2017-02-15 i Fastighet
FRÅGA
Vad innebär : jordabalken kap 12 paragraf 35, punkt 4 ??Stort TACK på förhand !
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Av JB 12:35 framgår att hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet, för att genom byte få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen.

Tillstånd ska lämna, om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet. Att en växande familj behöver större bostad, eller att hyresgästens barn lämnat hemmet/flyttat ut, alternativt då hyresgästen har fått väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden vill ha en mindre lägenhet, är tre exempel på beaktansvärda skäl.

Det är vidare viktigt att bytet kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden, samt det inte heller finns andra skäl som talar emot bytet. En påtaglig olägenhet ska inte innebära att en bytesbartner ska vara en hyresgäst som kan uppnå ekonomiska förpliktelser, samt ha förmågan iaktta sundhet samt att att vårda lägenheten och hålla den i gott skick. Tillståndet kan även förenas med villkor.

Av detta följer däremot undantag som följer av andra stycket. Uppnås något av undantagen gäller inte det som precis föreskrivits. I fjärde punkten framgår att första stycket inte ska gälla, om lägenheten har upplåtits av någon som innehade den med bostadsrätt, och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt. Man kan därmed inte använda bostadsrättslägenheten som föremål för byte.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?