FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet15/02/2017

Förtydligande av JB 12:35

Vad innebär : jordabalken kap 12 paragraf 35, punkt 4 ??

Stort TACK på förhand !

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Av JB 12:35 framgår att hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet, för att genom byte få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen.

Tillstånd ska lämna, om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet. Att en växande familj behöver större bostad, eller att hyresgästens barn lämnat hemmet/flyttat ut, alternativt då hyresgästen har fått väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden vill ha en mindre lägenhet, är tre exempel på beaktansvärda skäl.

Det är vidare viktigt att bytet kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden, samt det inte heller finns andra skäl som talar emot bytet. En påtaglig olägenhet ska inte innebära att en bytesbartner ska vara en hyresgäst som kan uppnå ekonomiska förpliktelser, samt ha förmågan iaktta sundhet samt att att vårda lägenheten och hålla den i gott skick. Tillståndet kan även förenas med villkor.

Av detta följer däremot undantag som följer av andra stycket. Uppnås något av undantagen gäller inte det som precis föreskrivits. I fjärde punkten framgår att första stycket inte ska gälla, om lägenheten har upplåtits av någon som innehade den med bostadsrätt, och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt. Man kan därmed inte använda bostadsrättslägenheten som föremål för byte.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Marcus AnstrinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000