Förtydligande av byggnadstillbehör i Jordabalkens mening

2015-10-22 i Fastighet
FRÅGA
Om jag köpt en fastighet där det vid köpets ingående (jag genomgick en undersökning) fanns bla två värdefulla tavlor med tidstypiska jaktmotiv, när jag sedan flyttade in så var dessa två tavlor borttagna. I köpehandlingen nämns inget om dessa föremål. Hör tavlorna till fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till frågan om ett fysiskt föremål eller tillbehör tillhör en byggnad på en fastighet eller inte utgör Jordabalken tillämplig lag. För att ett sådant föremål/tillbehör ska anses tillhöra byggnaden ska det vara fråga om ett så kallat byggnadstillbehör. Med byggnadstillbehör avses sådan inredning som kan anses ha tillförts en byggnad för stadigvarande bruk, exempelvis en hiss eller en värmepanna, jfr JB 2 kap 2 §.

Slutsats: Eftersom en tavla vanligtvis inte tillförs en byggnad för stadigvarande bruk kan de inte anses tillhöra en fastighet så som byggnadstillbehör. Såvida inget annat sagts gällande tavlorna iom förvärvet av fastigheten bör dessa således rätteligen tagits med vid den föregående ägarens flytt.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (522)
2020-11-26 kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (86944)