Förtur vid vikariat

FRÅGA
Hej!Jag ansökte till fast tjänst men min kollega fick det. Jag fick en vikarierande position för 5 månader på den tjänst som min kollega fick. Nu har hon sagt upp sig och undrar om jag har företräde på att få den fasttjänst som jag vikarerar nu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har någon förtur till en tillsvidareanställning som blir ledig på den arbetsplats där du har din vikarietjänst. Reglerna om anställningsskydd och vilka rättigheter du har som arbetstagare hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad säger lagen - Som vikarie har du ingen automatisk förtur till tillsvidaretjänster som blir lediga. LAS innehåller dock en regel som ger vissa personer en förtur till nyanställningar. I LAS 25 § framgår att någon som haft tidsbegränsade anställningar, exempelvis vikariat, i mer än 12 månader hos arbetsgivaren under en treårsperiod har en förtur till nyanställningar.

LAS 25 § är till för att en arbetsgivare inte ska kunna hävda att det råder arbetsbrist på arbetsplatsen, säga upp alla anställda, och sedan anställda nya personer. I övrigt har arbetsgivare i regel stor frihet att välja vilka de vill ge tillsvidareanställningar.

Din arbetsgivare ska dock göra information om lediga tillsvidareanställningar tillgängligt på arbetsplatsen, så att de som är tidsbegränsat anställda kan ta del av den (LAS 6 f §). Arbetsgivaren måste dock inte tillfråga sina tidsbegränsat anställda om de är intresserade av att söka anställningen, utan det räcker att informationen görs tillgänglig genom exempelvis ett anslag.

Vad innebär detta för dig – Det kan därför i din situation att konstatera att förtur för vikariat blir först aktuellt om man har jobbat som vikarie i 12 månader under en tre års period. Detta har inte skett då du anger själv att du varit vikarie i 5 månader endast. Någon förtur föreligger därför inte.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?