FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/06/2022

Förtur till fast tjänst på grund av timanställning

Jag får förtydliga då. Personen, som är outbildad, har en behovsanställning som är på obestämd tid på förskolan, alltså hon får jobba då de behöver henne. Hon vill naturligtvis ha en bättre tjänst, alltså på en s.k. schemarad. Nu har förskolan tagit in två personer på schemarad, den ena har utbildning, men inte den andra. Trots det så har hon fått en anställning på schemarad trots att hon inte heller har utbildning. Jag menar att egentligen borde den första personen åtminstone bli tillfrågad, då hon jobbat längre. Vad säger regelverket?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller turordning för anställning är det enda som finns reglerat den turordning som gäller vid återanställning enligt lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, 25 §. När det gäller andra anställningar är det upp till arbetsgivaren själv att avgöra vem som ska få vilken tjänst.

Även om det som du påpekar kan tyckas konstigt att personen inte tillfrågats finns det tyvärr inget formellt hinder för att gå tillväga på detta sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar Wicklund 

Vidar WicklundRådgivare