Förtur till återanställning vid säsongsarbete

Hej,

Jag har varit säsongsanställd mer än 6 månader de senaste 2 åren hos en arbetsgivare och uppfyller således villkoren för rätt till återanställning vid säsongsarbete. Startdatum för säsongen har varit olika, beroende på vädret och för att arbetsgivaren har varit hygglig och låtit mig påverka startdatum litegrann efter vad som passat mig. Vad händer med min lagliga rätt till återanställning om exempelvis arbetsgivaren vill att jag ska börja arbeta 1 maj och jag säger nej, jag kan inte då men jag kan börja 1 juni (passar mig bäst i verkligheten pga studerar hela vårterminen)? Avsäger jag mig själv min rätt till anställningen genom att inte acceptera startdatum? Hur långt i förväg ska arbetsgivaren meddela mig startdatum för säsongsanställningen? Har jag själv en skyldighet att meddela mitt intresse för säsongsarbete hos arbetsgivaren även detta år?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du har, precis som du själv sagt, rätt till återanställning för säsongsarbete, eftersom du arbetat i mer än 6 mån under en 2 års period. Detta framgår av 25§ LAS. Rätten till återanställning innebär att du har förtur framför andra, som kanske arbetat kortare tid eller inte arbetat alls på arbetsplatsen tidigare, till den nya anställning som din arbetsgivare erbjuder. För detta krävs det att du är kvalificerad för den nya anställningen.

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en anställning som är skälig. Detta är delvis en skyddsregel som innebär att man inte skall kunna kringgå regeln om återanställning genom att göra det omöjligt för dig att tacka ja platsen.

Säsongsarbete som anställningsform är anpassat efter säsongerna och naturen växlingar. Det finns alltså inga datum satta för när och hur en sommarsäsong skall påbörjas. Detta beror helt på hur säsongen och verksamheten ser ut. Detta innebär att om din arbetsgivare anser det bäst att starta säsongen i maj är det helt acceptabelt. Man brukar låta beslut som rör verksamheten ligga på arbetsgivaren eftersom han känner sin verksamhet bäst: En arbetsgivares rätt att styra över sin verksamhet är långtgående och det skall inte vara en arbetsgivares skyldighet att anpassa sin verksamhet efter sina anställdas studier.

Tackar man nej till ett skäligt erbjudande om återanställning förlorar man rätten till återanställning 27 § 3 st LAS. En skälig anledning till att tacka nej kan vara att man är föräldraledig. Du behöver dock inte tacka nej bara för att du inte kan börja genast. Man har rätt till en viss övergångstid, 27 § 2 st LAS. Denna tid är begränsad till i vilken grad arbetsgivaren behöver dig och styrs av hur förenligt det är med arbetsgivarens verksamhet att skjuta på tillträdet. Eftersom det rör sig om en kort anställningsperiod och möjligheten för din arbetsgivare att skjuta på tillträdet är små skulle jag säga att möjligheten till övergångstid är små.

Din arbetsgivare har en skyldighet att meddela dig om dina möjligheter för återanställning och förtur vid det tillfälle han säger upp dig för säsongen, 16§ LAS. Men för att få rätt till återanställningen krävs det även att du anmäler till din arbetsgivare att du är intresserad av återanställning 27 § 1 st LAS. Ges du inte möjligheten att meddela detta av din arbetsgivare kan du skriva en egen anmäla. Skriv under och datera den samt se till att din arbetsgivare skriver på och ger dig en kopia som du kan spara för eventuell tvist om ditt anspråk på återanställning.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning

Matilda BonaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo