Förtur hos Migrationsverket vid anknytningsärenden

2015-10-31 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,jag är gift,jobbar och bor i Sverige esnam eftersom min man är medborgare i ett annat land utanför EU. Vi är gifta sedan 2015.02.17 och ansökte om anknytning på migrationsverkett 2015.07.03.Enligt information på migrationsverketts hemsida så skulle dem svara inom 4 månader,men tills idag så har dem inte hört av sig.Nu är jag gravid i 3:e månaden och har skickat in geaviditetsintyg samt begärt migrationsverkett om förtur på vår ansökan. Jag fick ett nekande svar från dem och undrar om de har rätt att neka mig?De har all bevis att vi är gifta och barnet säger ju allt om det.Vilka rätt har jag?Stort tack!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Migrationsverket har tidigare kunnat erbjuda förtur vid anknytningsärenden. På grund av den stora tillströmningen asylsökande i Sverige och den ökade arbetsbördan detta inneburit har Migrationsverket inte längre möjlighet att erbjuda förtur i dessa ärenden. Tyvärr har man därför att förhålla sig till en handläggningskö på mellan 8-21 månader beroende på ärendets komplexitet och behov av utredning.

Robin Henningson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll