Fortsätter utmätning trots utredning om skuldsanering?

Jag har skulder hos kronofogden, men jag håller på och ansöker om skuldsanering, den skall skickas in nästa vecka, genom kommunens Skuld och budgetrådgivning. Jag skall få skatteåterbäring på ca: 7.000 kronor. Har Kronofogden rätt att ta dom under ett pågående beslut om jag får skuldsanering?

Lawline svarar

Hej,

Jag förstår att du undrar huruvida Kronofogden fortsätter att utmäta samtidigt som ett beslut om skuldsanering pågår. Jag kommer nedan att besvara din fråga.

Före ansökan är allt oförändrat

Svaret beror på vart du befinner dig i processen. Har du inte skickat in dina ansökningshandlingar vid tiden för utbetalningen så kommer utmätningen fortgå precis som vanligt. Med tanke på att du snart ska skicka in ansökan utgår jag från att ni är längre fram än processen än så vid tidpunkten för utbetalningen av skatteåterbäringen.

Beslutar Kronofogden om inledande av skuldsanering så upphör utmätningen

Efter en bedömning om du uppfyller villkoren för skuldsanering kommer kronofogden besluta om att inleda en skuldsanering, detta är det inledande skedet och innebär att du har förutsättningar att få din ansökan om skuldsanering godkänd. Efter detta beslut gör Kronofogden en mer omfattande utredning. I och med detta inledande beslut upphör också vanligtvis utmätningen, eftersom skulderna du hade vid ansökan istället kommer ingå i själva skuldsaneringen. Detta innebär alltså att om Kronofogden väljer att inleda en skuldsanering så kommer utmätningen sannolikt utebli, gör de däremot inte det så kommer utmätningen fortgå. Skulle du däremot få fler krav efter ansökan så kommer dessa per automatik inte ingå i skuldsaneringen utan du måste då ta ställning till dessa precis som vanligt. Om du inte agerar i det läget finns en risk att utmätning påbörjas på den specifika skulden, därför är det viktigt att du i en sådan situation tar kontakt med Kronofogden.

Sammanfattningsvis

Svaret på din fråga beror som sagt på var ni befinner i er processen vid tidpunkten för utbetalningen av skatteåterbäringen. Har de hunnit fatta beslut om att skuldsanering är aktuellt så bör utmätningen upphöra redan då innan de påbörjar den mer djupgående utredningen. Detta är som sagt under förutsättning att inga nya krav från dina befintliga borgenärer (dem du är skyldig till) tillkommer eller att du drar på dig nya skulder efter dess att beslut fattas om inledning av skuldsanering. Kronofogden kommer i så fall inte att utmäta samtidigt som de inleder skuldsaneringen. Du kan läsa mer om vad som gäller kring detta på Kronofogdens hemsida här och här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Frida KällhageRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”