Fortsatt hyra vid omedelbar avhysning av inneboende?

Inneboende hos en familj, något kontrakt skrevs aldrig, hyran låg på 1700sek. På grund av osämja mellan familjens son och inneboende blev inneboende utslängd med en dags varsel. Inneboende hade bott hos familjen från 4e september till 1a november. Inneboende betalade även matkostnad på 800sek. Nu kräver hyresvärden månadshyra även för november månad. Är inneboende skyldig att betala in för november månad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattning och råd

Du är som inneboende troligtvis inte skyldig att betala hyra för november i detta fall. Enda tillfället när en inneboende ska fortsätta betala hyra efter att ha blivit omedelbart avhyst är vid vissa fall av förverkande, som regleras i 12 kap 4 § JB. ”Hyran” är då formellt sett att se som skadestånd. Vanlig osämja mellan den inneboende och andra boende är inte grund för förverkande. Om ingen grund finns för förverkande har familjen brutit mot avtalet genom att avhysa dig utan att beakta lagstadgad uppsägningstid.

Om avhysningen har medfört större kostnader för dig än du skulle ha haft om du hade fått bo kvar, har du eventuellt rätt till ersättning för detta från familjen. Att utreda denna fråga ligger tyvärr utanför ramen för vår gratistjänst.

Om du behöver hjälp med att utreda din möjlighet till ersättning, samt att stämma familjen på betalning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Utredning

Ett hyresavtal är giltigt även om det ingås muntligt. Detta gäller även avtal om inneboende. Det kan dock vara svårt att bevisa existensen av muntliga avtal, men din betalning av hyra för september kan ses som ett bevis för att ett hyresavtal föreligger.

Inneboendeavtal kan ingås för bestämd eller obestämd tid. Om ingen tid för avtalets upphörande är avtalad anses avtalet gälla för obestämd tid. En hyresvärd (familjen) måste då säga upp avtalet minst tre månader före avtalets upphörande (12 kap 4 § JB eller 3 § Lag om uthyrning av egen bostad). Detta gäller även om kortare uppsägningstid är avtalad, eftersom lagstadgade minimiregler till skydd för inneboende inte går att avtala bort på vanligt vis.

Enda möjligheten för hyresvärden att säga upp avtalet omedelbart är om det finns grund för förverkande enligt 12 kap 42 § JB. Vanlig osämja mellan den inneboende och övriga boende är inte grund för förverkande. Att omedelbart säga upp kontraktet utan förverkandegrund är ett avtalsbrott.

De merkostnader som pga kontraktsbrottet drabbar dig, fram till den dagen då avtalet skulle ha upphört att gälla om familjen hade beaktat uppsägningstiden, bör du ha rätt att få ersatta av familjen. Du kan till exempel ha högre boendekostnad nu än då. Det kan dock hända att du anses ha accepterat den tidiga uppsägningen genom att lämna bostaden frivilligt. I det fallet skulle du inte ha rätt till ersättning. Att utreda denna fråga ligger tyvärr utanför ramen för vår gratistjänst. Jag rekommenderar att du kontaktar en specialiserad jurist på området.

Mvh

Johan LandströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo