Förtida uppsägning, tidsbestämt lokalhyresavtal

Kära Lawline,

det är så att jag hyr en lokal som jag använder som ateljé i en gammal nedgången lokal i Göteborg. På mitt kontrakt står det att jag hyr det som "förråd" även om hyresvärden är väl medveten om att jag och alla andra som har ateljéer jämte mig disponerar det som arbetsrum för måleri, skulptur, musik, etc.

Jag har hyrt denna lokal sedan 13.11.01 och kontraktet löper på tre år och går ut 16.11.01. Då jag flyttade in så visade det sig att det fanns avsevärda läckage i vissa av grannrummen som sedermera har resulterat i massiv mögeltillväxt (inget läckage i mitt rum dock), vilket har gjort att det är direkt hälsovådligt att vistas i ateljén. Vi har påtalat detta problem tidigare, och hyresvärden har tätat några läckor men det har inte haft någon effekt på inomhusluften.

Jag har därför sökt en annan ateljé, och hittade nyligen en. Idag kontaktade jag min hyresvärd i avsikt att säga upp kontraktet med hänvisning till att det är direkt hälsofarligt att vistas där p.g.a den dåliga inomhusluften och allt mögel, men han sade att vi har ett kontrakt som löper till nästa höst och att han inte låter mig slippa undan. Till hans argumentation hör att eftersom jag disponerat det som ateljé och fått "göra vad jag vill" dvs söla med färg på golv och väggar så är det mindre attraktivt nu, samt att jag fick en så låg hyra på grund av den långa kontraktstiden. Nu undrar jag: har jag rätt att ensidigt häva mitt hyresavtal för att rädda hälsan och livhanken? Hur går jag till väga?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor avseende hyra regleras i kapitel 12 Jordabalk (1970:994) (JB). För hyresavtal som ingåtts på bestämd tid gäller som utgångspunkt att avtalet upphör vid hyrestidens utgång, JB 12:3 2 st. Om hyresvärden efter tillsägelse inte åtgärdar sådan skada eller om lokalen inte är i sådant skick som hyresgästen har rätt att fordra har hyresgästen emellertid rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, JB 12:11 2 p. samt JB 12:16. Bristen i lokalen måste dock vara av väsentlig betydelse för att uppsägning ska få ske. Dessutom får uppsägning inte ske sedan bristen blivit avhjälpt av hyresvärden.

Även om hyresvärden tätat några av läckorna framstår det enligt din beskrivning som att bristen avseende möglet inte avhjälpts, eftersom problemet kvarstår. Mitt råd är att du kontaktar den lokala miljöförvaltningen i kommunen, alternativt anlitar ett företag som bedriver mögelsanering, får att se att du kan få hjälp med att fastslå den ohälsosamma inomhusluften och med ett sådant konstaterande som grund skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Vänligen,

Evelina LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”