Förtida uppsägning av tidsbegränsad anställning

2015-03-08 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har en projektanställning som utbildningsledaremed avslut 31/12-15.Jag vill säga upp mig själv. Hur lång uppsägningstid har jag då ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din anställning är troligen en s.k. allmän visstidsanställning. En sådan anställning upphör enligt 4§ lagen om anställningsskydd (LAS) utan föregående uppsägningstid vid anställningstidens utgång. Om du inte avtalat om möjlighet till förtida uppsägning med din arbetsgivare (om ditt anställningsavtal ger möjlighet till förtida uppsägning finns troligen även uppsägningstiden reglerad där) är möjligheterna att få anställningen att upphöra i förtid små. För att du ska ha rätt att avsluta anställningen krävs då i princip att arbetsgivaren väsentligen åsidosatt sina åligganden gentemot dig (detta innebär i princip att din arbetsgivare inte ska betala ut lön eller andra förmåner som du har rätt till).

Värt att nämna är att även om du inte har någon juridisk rätt att säga upp dig utesluter naturligtvis inte detta att du tar upp saken med din arbetsgivare och försöker träffa en överenskommelse med denne.

Hoppas att allt löser sig!

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll