FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal31/07/2020

Förtida uppsägning av hyresavtal (lokal)

Jag hyr som privatperson en lagerlokal från ett fastighetsföretag. Hyrestiden som anges i avtalet är på 3 år där uppsägning enligt avtalet ska ske senast 9 månader före periodens slut, annars förlängs avtalet 3 år i taget. Det har nu gått ett år och jag behöver inte lokalen längre. Har jag rätt att jag säga upp lokalen i förtid trots avtalet? Kan jag annars överlåta hyreskontraktet till någon annan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är en allmän avtalsrättslig princip att man är bunden till avtalen man sluter (1 § avtalslagen). När man skriver på ett hyreskontrakt på bestämd tid kan man därför inte avsluta det i förtid då man är bunden till avtalet. Det är dock möjligt att träda ur avtalet om båda parterna är överens. Jag skulle därför rekommendera att du kontaktar din hyresvärd angående en tidig uppsägning.

Frågor rörande hyresrätter regleras i jordabalken (JB). Beträffande överlåtelse av hyresrätter är huvudregeln att överlåtelser inte får ske utan hyresvärdens samtycke (12 kap 32 § JB). Undantag från denna regel finns om det rör sig om en bostadslägenhet eller en lokal som används för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet (12 kap. 34–37 § JB). Då det i detta fall rör sig om en lagerlokal utgår jag från att den inte har upplåtits för att användas som bostadslägenhet. Undantagen för bostadslägenheter är därav inte aktuella. Om det är så att du använder lokalen för något av de ovannämnda ändamålen så kan du överlåta hyresavtalet, men endast om du samtidigt överlåter verksamheten som du bedriver i lokalen och hyresnämnden godkänner överlåtelsen (12 kap. 36 § JB).

Du bör därför kontakta din hyresvärd och begära att träda ur avtalet i förtid eller att de samtycker till att du överlåter hyresavtalet.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?