Förtal - Sprida rykten

Har fått veta att en personalchef spridit rykte till tre företag jag sökt till att jag ska ha sexuell trakasserat en eller flera kvinnor på ett företag som jag jobbade på för två år sedan. Är det någon typ av förtal eller kränkning på något sätt. Har omöjliga chanser till något nytt jobb pga detta.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om då någon kränker en annan persons ära finns i Brottsbalken 5 kap, se här.

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning kan göra sig skyldig till förtal. Har personen som lämnat uppgiften däremot varit skyldig att uttala sig så går denna fri från ansvar. Det är alltså straffritt att uttala sig för myndigheter om man måste, som till exempel vid en rättegång. Personen som lämnat uppgiften kan också gå fri från ansvar om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken, och om denna kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Försvarligt kan det vara då en person som tidigare dömts för en sak, beter sig på ett sådant sätt att det kan finnas risk att den kan komma att göra samma sak igen. Ovan nämnda framgår av bestämmelsen om förtal, som du hittar här.

Att sprida rykten om att du ska ha trakasserat en eller flera kvinnor på ett företag som du jobbade på för två år sedan utgör en sådan uppgift som utpekar dig såsom brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt och kan även vara en sådan uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning.

Av vad du beskrivit verkar det inte som att personalchefen som spridit ryktena om dig varit skyldig att uttala sig om uppgifterna. Om det varit försvarligt av personalchefen att sprida dessa uppgifter till de andra företagen är svårare att svara på. Klart är däremot att de rykten som spridits om dig omfattas av bestämmelsen om förtal och alltså inte är tillåtna att sprida såvida inget undantag är aktuellt.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Skulle du ha någon ytterligare fråga eller fundering är du välkommen att lämna en kommentar i fältet nedan.

Vänligen,

Stina JanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo