FrågaOFFENTLIG RÄTTTryckfrihetsförordningen (TF)24/01/2014

Förtal i större tidning

Hej. Jag har blivit utsatt för ett omfattande förtal av en större tidning såsom privatperson. Hur bedömer ni ett ev åtal i denna fråga? Och var ligger i så fall nivån för skadestånd?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du uppger att det rör sig om förtal i en större tidning är det den ansvarige utgivaren på tidningen i fråga som är ensamt ansvarig för detta (enligt tryckfrihetsförordningen 8 kap. 1 §, se https://lagen.nu/1949:105#K8P1S1). Vad gäller åtal för förtal i ett grundlagsskyddat medium, exempelvis en tidning, är det Justitiekanslern (JK) som är ensam åklagare (enligt tryckfrihetsförordningen 9 kap. 2 §, se https://lagen.nu/1949:105#K9P2S1). Det är alltså JK som beslutar om förutsättningar för åtal föreligger eller inte. Åtal för förtal får endast väckas om det kan anses påkallat från allmän synpunkt av särskilda skäl (se https://lagen.nu/1962:700#K5P5S1). Ribban för åtal ligger alltså högt och det är mycket sällsynt att JK väcker åtal för yttrandefrihetsbrott i form av förtal. Eftersom jag inte känner till några detaljer om vad du blivit utsatt för är det svårt att uttala sig om sannolikheten att JK skulle väcka åtal i fallet, men i allmänhet är det som sagt mycket ovanligt att så sker.

Om JK inte väljer att gå vidare är den enda möjligheten att göra det själv. Det kan ske antingen genom att man driver ett s.k. enskilt (straffrättsligt) åtal (ev. inklusive en skadeståndstalan) eller genom att man enbart begär skadestånd i en civilrättslig process (exempelvis för allvarlig kränkning genom brott enligt skadeståndslagen 2 kap. 3 §, se https://lagen.nu/1972:207#K2P3S1). (I båda dessa fall ska man dock vara medveten om att det kan få ekonomiska konsekvenser i form av rättegångskostnader.) Storleken på ett eventuellt skadestånd som kan utkrävas beror på hur omfattande förtalet är, vilken typ av missaktande uppgift som spridits etc.

Hör gärna av dig om du undrar över något mer!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?