Förtal i publicerad text

Hej!

För några år sedan när jag var 14 år så såg jag en artikel i SvD om dom fulaste bilarna 2013. Då hade skribenten även skrivit "Som en 14-åring med tandställning." Jag kände mig kränkt när jag såg artikeln speciellt då jag även hade tandställning. Är det lagligt att skriva så, då han menar att 14-åringar med tandställning är riktigt fula?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattning

Svaret är ja, det är lagligt att skriva så. Detta innebär dock inte att det måste accepteras.

Allmänt om skrifter

När det kommer till artiklar i tidningar gäller generellt Tryckfrihetsförordningen (TF). Eftersom yttrandefriheten är en särskild rättighet har den ansetts kräva ett särskilt skydd (se vidare 2:1 st. 1 p. 1 Regeringsformen). Detta skydd gör sig gällande genom att i de fall TF är tillämplig som lag avseende en skrift, är denna även exklusiv vad gäller brott och sanktioner som kan komma ifråga, se 1:3 TF. För att avgöra ifall en text faller under TF:s exklusivitet tillämpas en rad kriterier, se vidare om dessa 1:4-8 TF. SvD:s artiklar faller in härunder.

Brottet

På grund av den ovan nämnda exklusiviteten krävs det att TF:s brottskatalog innefattar ett brott som kan motsvaras av det oacceptabla i skriften. I 7:4 st. 8 p. 14 TF räknas brottet förtal upp (se vidare 5:1 Brottsbalken).

För att förtal ska komma ifråga så krävs det att någon annan utpekas. Detta betyder att gärningsmannen måste ha en adressat, det räcker inte att generalisera. Vidare kan inte en subjektiv uppfattning grunda förtal. Uppgiften som rör den utpekade måste kunna mätas i sanningshalt, att uttrycka missnöje över hur någon ser ut är således inte förtal.

Övrigt

Att något inte är straffbart innebär inte nödvändigtvis att detsamma måste accepteras. För tidningar finns t.ex. pressetiska regler som ju kan ge uttryck för en viss moral i sammanhanget. Se vidare om detta här.

Har Du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip SöderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”