Förtal i bok med pseudonymer

FRÅGA
Om man skriver en "novell" med samtliga namn och platser under helt andra pseudonymer, men där alla i staden kommer att förstå vilka som avses - kan man då bli stämd för förtal?Spelar det någon roll på vilket sätt man "publicerar" / sprider texten?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Tryckfrihetsförordningen står att varje svensk medborgare har rätt att ge ut skrifter om vad som helst utan hinder eller censur. Det finns dock en handfull undantag. Straffbara missbruk av tryckfriheten är till exempel olaga våldsskildring, hets mot folkgrupp, förolämpning och förtal.

Förtal regleras i 5 kap 1 § Brottsbalken, den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Detta innebär för dig att så länge du inte utpekar en person direkt, vilket blir det indirekta resultatet av att använda pseudonymer. Det framgår inte av din fråga vad novellen ska handla om eller hur personerna ska gestaltas men så länge du inte skriver något som strider mot rekvisiten i ovan nämnda paragraf är min bedömning utifrån det du skrivit att du inte riskerar att bli dömd för förtal. Du bör dock överlägga med ditt förlag och andra eventuella kontakter för att vara på den säkra sidan innan du publicerar texten.

En annan viktig sak att tänka på är att inte slarva med sanningen då det är ytterligare ett sätt att förebygga en stämning från personen eller personerna du hämtar inspiration till novellen från.

Gällande ifall det spelar någon roll vilket sätt du publicerar texten på har den samma rättsliga status oavsett om du trycker novellen i pappersform eller publicerar den på nätet.

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll